Sik Kullanilanlara Ekle  I    Site Haritasi  I    Bilgi Formu

Hizli Iletisim : +90 (216) 593 09 13

 

Teknik Bilgiler

 

BOYA UYGULAMA KILAVUZU

Boya eşyanıza veya malzemenize dekoratif görünüşlü koruyucu bir film sağlar. İyi bir boyama için önceden yapılması ve bilinmesi gerekli bazı unsurlar vardır.

Bunlar :

• yüzeyin hazırlanması
• boya filminin kalınlığı
• tatbikat metodu
• uygulama anındaki hava ve çevre şartlarının durumu

A. Yüzeyin hazırlanması

Eğer gresli, yağlı, kararmış, paslı, yıpranmış boyalı yüzeylere veya diğer kirli maddeleri barındıran yüzeylere boya uygulanırsa boya kendinden beklenen koruyuculuk performansını veremez.

Bazı boyaların yüzey safsızlıklarına diğerlerinden daha fazla toleransı olabilir ama yüzey ne kadar itinalı hazırlanırsa performans da o kadar artar.
Yüzey hazırlanması daima belli standartlara uygun olarak yapılmalıdır. Yüzey hazırlanması geçiştirilecek bir konu olmadığından özel bir bölümde biraz daha detaylı olarak açıklanmaya çalışılmıştır. Bu hususla ilgili olarak detaylara YÜZEY HAZIRLAMA bölümünde bakınız.

B. Film Kalınlığı

Her hangi bir yüzeyi koruyabilmek için uygun kalınlıkta bir boya filmi tatbik etmek gerekir. Eğer tavsiye edilen kalınlıktan daha fazla bir boya filmi tatbik edilirse, koruyucu boyanın ömrü uzar.

Tersine tavsiye edilenden daha düşük kalınlıkta bir boya filmi tatbik edilirse, dayanıklılığı ve performansı azalır.
Pratik olarak kuru boya film kalınlığı boyanacak yüzeye ve uygulanacak boyama sistemine göre o yüzey için spesifik olarak belirlenir.
Boyanın örtücülük sarfiyatını belirleyen faktörler zeminin pürüzlülüğü ve porozitesidir. Verilen bir alan için boya sarfiyatı hesaplanırken yüzey pürüzlülüğü muhakkak göz önüne alınmalıdır.

Boyanın örtme gücünün veya yayılma hızının hesabında boyadaki hacimce katı madde miktarı göz önünde bulundurulur. Hacimce katı madde miktarı demek boyada uçucu olmayan maddelerin boyanın hacminin % kaçını oluşturduğu anlamına gelir.
Metrik sistemde, 1 litre boya 100% katı malzemeden oluşsun. Eğer 1 mikron kalınlığında kuru bir boya filmi oluşturulacak ise 1000 m2 lik bir alan kaplanır. Bu yüzden her hangi bir boyanın teorik olarak örtme gücü aşağıdaki gibi hesaplanır. Katı madde hacmi V, film kalınlığı Tm ise teorik örtme gücü m2/l=1000V/100Tm=10V/Tm olur.

Örneğin, hacimce 57% katısı olan bir boya ile 50 mikron kuru film kalınlığında bir boya filmi attığımız zaman 10*57/50=11,4 m2/l olarak teorik boya sarfiyatını hesaplamış oluruz.

Boyanın teorik örtme gücünü pratikteki yayılma hızına dönüştürmek için uygulama anındaki kayıpları eklemek gerekir. Kayıplar uygulama metodunun tipine, uygulama anındaki hava şartlarına, zeminde daha evvel kullanılmış boyanın tipine bağlı olarak değişkenlik gösterir. Mamafi, kaba bir rehber olarak kullanım metoduna göre yaklaşık olarak kayıplar aşağıdaki gibi kabul edilebilir.

  Kayıplar :

Fırça veya rulo ile tatbikatta : % 10
Havasız püskürtmede : % 20
Normal tabanca ile atımda : % 30

C. Uygulama metodu

Koruyucu boyalarda kabul edilen uygulamalar fırça, rulo, geleneksel pistole atımı ve havasız pistole uygulamalarıdır. Şimdi bunların avantaj ve dezavantajlarını sırası ile inceleyelim.

  Fırça ile tatbikat

Bu metod genellikle yavaş bir metotdur ama dekoratif boyalarda veya küçük alanlarda tercih edilir. Pistole ile tatbik edilemeyecek komplike ve karmaşık bir çok alanda fırça ile boyama tercih edilir. Kalın filmler, yani yüksek film kalınlığı gerektiğinde kat kalınlıklarını, aynı sayıda boya katı atarak aynı kalınlığı tutturmak pek mümkün değildir, örneğin havasız pistolede olduğu gibi. Belirli bir kalınlığı elde etmek için çok katlı uygulamalar gerekir.

  Rulo ile tatbikat

Rulo ile tatbikat fırçadan çok daha hızlı olur. Bu yüzden çoğu dekoratif boyada pek çok yüzey rulo ile boyanır..
Film kalınlığını kontrol edebilme o kadar kolay değildir. Aynı düşünceler fırça ile boyamada da geçerlidir. Özellikle düzensiz, kaba ve pürüzlü yüzeyler söz konusu olduğunda rulo sopasının uzunluğu çok önemlidir.

  Pistole metodu

Büyük ve geniş yüzeyleri boyamak için oldukça tercih edilen bir metotdur. Nispeten basit ve pahalı olmayan bir yoldur. Ancak arızasız bir boya filmi elde etmek için de havanın miktarı, basıncı, meme açısı ve büyüklüğü, elin zemine yakınlığı, elin profosyenel hareketleri v.s gibi pek çok önemli unsurun uygun bir şekilde tatbiki gerekir. Eğer bu geleneksel püskürtme sistemi doğru bir şekilde kontrol edilemezse büyük miktarda boya zayiatı ile karşı karşıya kalınabilir.

İyi bir tatbikatçı olmaz ise iyi yayılmama, sarkma, akıntılar ve deliklenme gibi pek çok arızi hal de her an oluşabilir. Bu metodun en büyük dez avantajı, tabanca ile atabilmek için viskoziteyi düşürmek gerektiğinden tiner kullanılarak katı madde miktarının azalması dolayısı ile de kalın filmler elde edilememesidir.

  Havasız Püskürtme

Bu metodta püskürtme için gerekli olan hava direk olarak boyaya karışmaz. Hava sadece bir hidrolik basınç uygulama görevi görür. Boya özel bir memeden geçerek atomize (pulvarize) olur.

Gerekli hidrolik basınç yüksek akışlı bir hava pompası vasıtası ile yüksek bir giriş hava basınç oranı sağlanır. Genelde 30:1 oranı sağlayan 20:1 ila 60:1 oranlı hava pompaları kullanılır.

Havasız püskürtmenin geleneksel püskürtmeye olan başlıca avantajı burada basıcın daha düşük olması ve dolayısı ile de daha az boya zayiatı, zehirlilik oranının azalması ve patlama riskinin daha düşük olmasıdır. Atomizasyon için daha az solvent gerektiğinden daha kalın ıslak filmler elde edilebilir.

Genellik 50 mikron (2 mil) ıslak film için meme çapı 0.009” - 0.013” 100-200 mikron (4-8 mil) için 0.013” - 0.019” meme çapı, 200 mikron (8 mil) için 0.019” - 0.031” meme çapı gerekir. 0.040” - 0.060” meme çapı ile ise çok yüksek film kalınlıkları mevzubahis olduğunda yani ağır hizmet mastiklerinde kullanılabilir.

D. Uygulama anındaki şartlar

Boya uygulamaları sadece iyi atmosferik şartlarda ve ılık havalarda yapılmalıdır.

  Boya aşağıdaki durumlarda yapılmamalıdır:

• Hava sıcaklığı boyanın kuruyabileceği dereceden veya sertleşme sıcaklığından düşükse
• Yağmur veya kar yağacaksa, sis veya çiseleme varsa
• Boyama anında hava nemi dolaysı ile zeminde ıslanma veya boyadan hemen sonra ilk kuruma periyodunda böyle bir durum varsa

Genel bir kaide zemin sıcaklığının havanın çiğ noktasından en az 3'C yüksek olmasıdır. Böylece zeminde nem yoğuşması olmaz. Aksine yüksek sıcaklıklarda ise, teknikler kaynama deliklenmelerini, kabarcıkları, hava habbeciklerini ve hızlı buharlaşmadan dolayı iyi yayılmamayı önleyecek şekilde uygulanmalıdır.

 

Anasayfa   I   Hakkımızda   I   Ürünlerimiz   I   Sertifikalar   I   Y.K.   I   Sipariş Forumu   I   İletişim   I   Haberler   I   Teknik Bilgiler   I   Boya Arızaları    Miktar Hesaplayıcı   I   Boyama Kitabı  I   Katalog

Site  Created By Netürk Copyright 2011 © Sartaş Boya  Her hakkı saklıdır.