Sik Kullanilanlara Ekle  I    Site Haritasi  I    Bilgi Formu

Hizli Iletisim : +90 (216) 593 09 13

 

Teknik Bilgiler

 

BOYA UYGULAMA KILAVUZU

  Tüm boyalar için geçerli olan, boyanacak yüzeylerin tüm kirlerden, pas izlerinden, yağ veya greslerden, küf, yosun ve mantarlardan ve diğer yabancı maddelerden tamamen temizlenmeleri gerektiğidir.

Uygunca hazırlanmış bir yüzey, boyanın etkinliğini ve koruyucu filmin ömrünü direk olarak etkiler.

BETON

Beton zeminler çok değişkenlik gösterirler. Beton zeminin yaşı, bitirmede uygulanan yüzey işlemlerinin derecesi, malayla düzeltme işleri, kullanılan yüzey kür bileşiklerinin miktarı ve cinsleri boyamayı etkilerler. Bu yüzden iyi boyama neticelerine ulaşmak oldukça zordur. Bu yüzden bütün beton zeminlerin asitle aşındırılması veya kuru zımparalama veya boyamadan önce tozların temizlenmesi gibi işlemler muhakkak yapılmalıdır.

  Eski Beton

Yüzeyler yağ, kir, gres, ürün artıkları veya eski boya artıkları gibi tüm yabancı maddelerden tamamen temizlenmelidir. Tatbik edilecek metoda yüzey pisliklerinin derecesine göre karar verilir.

Etkin temizleme metodları T.S.P ile el ile temizlemeden yüksek basınçlı su ve emülsifiye temizleyiciler kullanmaya kadar çeşitlidir.

En iyi neticeler tüm beton zeminlerde asitle aşındırma veya kumlama ve sonrada kurutup tozlarından arındırıp boyamakla elde edilir.

  Yeni Beton

Yeni bir beton boyanmadan önce en az 28 gün geçmelidir. Beton yüzeyler önce asitle aşındırılmalı sonra zımpara ile temizlenmelidir.

En son kademede temiz su ile yıkama tavsiye edilir. Bu kademede pH acid-alkali balansı emniyetli bir boyama yapabilmek için 6,8 - 8 arası olmalıdır. Eğer yüzey bu aralıkta değilse tekrar bu aralığa gelinceye kadar taze su ile çalkalanmalıdır.

Solvent bazlı boya sürülecekse belirtilen şekilde tinerle inceltilmeli ve fırça veya rulo ile sürülerek maksimum nüfuz etmesi sağlanmalıdır.

Asitle Aşındırma

Asitle aşındırmada beton zemin kür bileşiklerinden, yağ, gres ve diğer safsızlıklardan temizlenmiş olmalıdır. Eğer beton üzerinde bir kür bileşiği veya eski bir boya varsa asit tam bir aşındırma yapamaz. Bu yüzden eski boya veya reçineler tamamen uzaklaştırılmalıdır.

Zemin bir kere temizlenip bütün safsızlıklardan temizlendikden sonra temiz su ile yıkanmalıdır. DİKKAT : Su ile zemin kontrol edilmelidir. Eğer zeminde su damlacıkları oluşuyorsa o bölgede problemler var demektir. Yüzey hazırlanması bitince test daha fazla su ile tekrarlanmalıdır.

Asitle aşındırma sırasında koruyucu elbise, eldiven ve gözlük kullanılmalı ve kapalı saha ise aspiratör kullanılmalıdır. Ayrıca her hangi tehlikeli bir durumda neler yapılacağını ilgili kimyasalların emniyet şartnamelerinden(MSDS) okuyunuz.

Plastik bir kova içinde 1 hacim Muriatic asiti 2 hacim su ile karıştırınız. İnceltme anında daima asiti suya dökünüz. DİKKAT : Kuvvetli asitler su ile karıştırıldıklarında büyük miktarda ısı açığa çıkar. Daha fazla asit ilavesi daha fazla ısı çıkmasına sebep olur.

Eğer asit üzerine su eklerseniz başlangıçta çok fazla asit olduğundan fazla ısı çıkar ve kaynama yaparak asit sıçratır. Ama asidi suya döktüğünüzde fazla mitarda su olduğundan az bir ısı açığa çıkar ve bu miktar bir ısı da suyu kaynatmaya yetmeyeceğinden her hangi bir asit sıçratma işlemi olmaz. Daima asiti suya dökünüz ve asla tersini yapmayınız.

Kaza ile derinize asit sıçrarsa derhal bol su ile yıkayınız. Eğer yanık ciddi ise veya gözünüze sıçradı ise derhal doktora başvurunuz.

Hazırlanan 40 litre asitli su ile 100 m2 beton sert bir fırça ile fırçalanır.

Asitli su, 20 dakika kadar kabarcıkların kaynamasının bitmesine yetecek kadar bekletilir. Asitli suyun betonda kurumasına müsaade etmeyiniz. Eğer unutulurda bu olursa, betonun tekrar asitle ıslatılması ve ondan sonra da ikinci kademenin uygulanması gerekir.

Beton büyük miktarda temiz su ile yıkanarak temizlen- melidir.

Eğer yüzey birkaç saat içinde üniform olarak kurumaz ise asitlerin hepsi uzaklaştırılamamış demektir. Bu durumda zemini zayıf bir amonyak çözeltisi ile yıkayıp daha sonra su ile yıkamak gerekir.

Asitle aşındırma işlemi bittikten sonra kuruma tamamlanınca vakumla tozlar çekilir. Tozlar iyi temizlenmez ise yapışma zayıflayacaktır.

Boyamadan evvel, zemin tamamen kurumuş olmalıdır. Beton zeminin yüzeyi 80 numara zımpara kağıdına benzer. Son olarak yüzeyin pH ı 7-9 arası olmalıdır.

pH testi yapılmadan evvel zemindeki tüm sular uzaklaştırılmış olmalı ancak beton zemin de nemli olmalıdır. Zeminin pH testi pH kağıdını parmakla zemine basarak yapılır.

Beton yüzeylerinde çeşitli amaçlar için bir çok farklı reçine tipi kullanılır. Hepsinin bizi ilgilendiren ortak özelliği asitle aşındırma işleminin etkisini azaltmalarıdır.

A. Beton dökülürken kalıp ayırıcı reçineler kullanılabilir. Kalıbı hafifçe oynatınca betonun ayrılmasını sağlayan bu tür reçineler havayla temas edince okside olacak şekilde tasarlanmışlardır. Dolayısı ile belli bir müddet sonra yok olarak gözden kaybolurlar.

Bizim işimizde de 28 gün beklemek gerektiğinden bu durum asitle aşındırma işinde bir problem yaratmaz.

B. Beton sertleştirme ajanları bazen çok yüksek yoğunluklu beton oluşmasını sağlayabilir. Bu tür reçineler nemi beton içinde muhafaza ederek yüksek dansiteli ve sağlam beton oluşmasını sağlar. Bu yüzden beton yüzey mekanik olarak zımparayla aşındırılarak boyanın yapışması sağlanmalıdır.

C.Beton astarları, zemin boyaları v.s asitlemede engel çıkarır. Bu yüzden bu tür filmler etkin bir asitle aşındırma sağlayabilmek için ya kimyasal ya da mekanik olarak temizlenmelidirler. Bu eski boyaların zemindeki durumuna bakılıp yeni boya ile bağdaşıp bağdaşmıyacağına, temizlenip temizlenmeyeceğine, asitle aşındırma gerekip gerekmediğine karar verilir.

Düşük Kalite Beton Zeminler Düşük kalite beton zeminlerin boyanması oldukça zordur. Çünkü bu tür betonlar zeminden nem çekerler, boyamaya başlamadan nem testi yapılmalıdır.

Test için 1 m2 lik bir plastik parçası köşelerinden zemine seloteyp ile tutturulur.

Bu parça zeminde 24 saat veya daha fazla bırakılır. Bu müddet sonunda eğer plastik parçanın alt kısmı nemlenmişse bu suyun yüzeyde kafi miktarda biriktiğini ve boya tatbik edildiği zaman soyulmalar olacağına işaret eder.

Bu tür zeminler iyi bir drenaj sistemi ile nem berteraf edilmedikçe boyama sonu muhakkak problem çıkaracaklardır.

Prefabrik beton duvarlar(hazır beton duvarlar) Hazır beton dökümünde parçanın zeminden ayrılması için kullanılan kalıp ayırıcılar ham betonun üstüne de tatbik edilerek bir beton kürleşme ajanı gibi de kullanılabilir. Madde pistole ile tatbik edilir, bu bazen bahçe tipi püskürtücü de olabilir.

Bazı ağır sahalarda kalınlıklar çok değişik olabilir. Kalıp ayırıcılar okside olan reçineler ihtiva ederler ve özellikle güneş ışınları mevcudiyetinde çok çabuk bir şekilde tozlaşırlar. Bu olay sonlandığında tozlar süpürülmeli veya hortumla yıkanmalıdır.

Eğer yıkama yapılmamış ise prefabrik betonlar ne su bazlı ne de solvent bazlı boyalarla boyanmamalıdır.

Kalıp ayırıcı imalatçıları ürettikleri bu malların tozlaşmaları için gereken zaman limitlerini verebilirler. Mesela tozlaşma için gerekli zaman 1 ay gibi .

Bazen düşük sıcaklıklarda ve güneş ışınlarının zayıf olduğu yerlerde bu süreler uzayabilir.

Boya tatbikatına başlamadan zemin kontrol edilmelidir, Eğer tozuma varsa problem yok ama sert bir film varsa zeminin incelenmesi gerekir. Şartlar bölgeden bölgeye değişebilir. Kuzey duvarlar ve kapalı alanlar veya korunaklı bölgeler güneşli ve açık havadaki yerlere nazaran daha geç tozuma yaparlar.

DUVARCILIK

Tuğla, Beton, Beton blok, Sıva, Sırsız karo, Plaster Duvardan bütün kir, gevşek harç, birikmiş tortular, tuz birikintileri, yağ, gres ve diğer yabancı malzemeleri temizleyin.

Pas veya diğer lekeler zımpara yaparak uzaklaştırılmalıdır. Lekeler yüzeye nüfuz etmiş olabilirler, bu takdirde kumlama ile uzaklaştırılmaları gerekebilir.

Gevşemiş parçalar tel fırça ile fırçalayarak veya uygun elektrikli fırçalarla uzaklaştırılmalıdırlar.

Yağ ve gres ve hafif tuzlanmalar T.S.P çözeltisi ile(60 gr/l) yıkayarak veya uygun bir emülsifiye temizleyici ile yıkayıp bol su ile akıtılarak giderilir.

Yüzeyin kuruması için beklenilerek latex boya ile boyama yapılır. Duvarın biraz nemli olması tercih edilir ama bu hiçbir zaman ıslaklık derecesinde olmamalıdır. Boyamadan evvel duvardaki tüm çatlaklar, kırıklıklar, delik yerler tamir edilmeli ve uygun duvar macunları ile iyice doldurulup gerekiyorsa zımparaları yapılarak tesviye edilmelidirler.

Tuz birikmeleri

Duvar yüzeyinde beyaz tuz artıklarının oluşması halidir. Bu duvarın su çekmesi veya yüzeyin nemlenmesi ile oluşabilir. Duvardaki suda çözünebilen tuzlar su ile birlikte yüzeye doğru yükselirler ve neticede suyun buharlaşması ile geride beyaz tuz atıkları kalır. Bu yüzey atıkları boyama başlamadan evvel muhakkak temizlenmelidir. Bunun en iyi yolu da duvarın zayıf bir muriatic asit çözeltisi ile yıkanıp sonra da bol su ile akıtılarak durulanmasıdır.

İç bölgeler

Yüzeydeki tüm çizikler, çatlaklar, aşınmış yerler v.s ve oyuk yerlerin içindeki gevşek malzemeler ve kırpıntı parçaları uzaklaştırılıp içleri tamir malzemeleri ile doldurulmalıdır.

Yama yapılmış yerler, komşu bölgelerden belirgin yamalı görünümleri ile ayrılırlar. Tamamen kurumalarının ardından üzerlerine ince bir astar kat çekilir. Bu bize tamir edilmiş yama yerlerindeki hataları daha iyi gösterir. Hafif bir zımpara ile zemin daha düzgünleştirilebilir.

Yama kuruduktan sonra uniform bir parlama olmayıp dalgalı ışımalar varsa bu yamalı bölgelere son kat boyası tatbik etmeden evvel ikinci bir kat astar çekmek gerekir.

Dış bölgeler

Herhangi bir tip duvar yüzeyindeki tüm çatlaklar, delikler ve diğer hatalı yerler uygun dolgu malzemeleri ve ara kat astarları ile tamir edilerek doldurulmalıdır. Boyama başlamadan, tüm problemli yerler tamamen düzgün boyanabilir hale getirilmelidir.

Nem ve Alkalilik Testi

Çoğu bina dış yüzeyleri bir dereceye kadar alkalidirler. Bu yüzden her zaman, boyamaya başlanılmadan evvel duvar yüzeylerinde alkalilik ölçümlerinin yapılması pratik olarak faydalıdır.

Bir nem ölçerde okunan %12 veya daha düşük bir nem oranı yağlı boyalar için uygun değerlerdir. Ancak bu latex boyalar için geçerli olmayıp daha fazla nem gerekir. Yüzey nemli olmalı ama ıslak yerler ve sulu bölgeler de olmamalıdır.

Alkalilik

Alkalilik testi için duvarın test yapacağınız bölgesini ıslatın ve bu nemli bölgeye pH kağıdını bastırın. 7 numara bölgenin nötral yani ne asidik ne de alkali olmadığını gösterir. 7 den büyük rakamlar alkaliliğe işaret eder. Bu test son derece basit olup pH kağıdının makarası üzerindeki renk skalasından kağıdınızın aldığı renk ile karşılaştırarak pH ınızın ne olduğunu kolayca okursunuz.

Çimento ve Asbest

Beton panel, Kenar panelleri, Borulama, Kremitler Nem emmiş asbest paneller asbest lifler vasıtasıyla betonun alkalinitesini tüm yüzeye homojen olarak yayar. Binayı asbest panellerle kaplamak gerektiği zaman, panellerin nem emmesini önlemek için her iki yüzününde boyanması gerekir. Kir, tozlaşmış artıkları ve her hangi bir yabancı maddeyi uzaklaştırın.

Plaster

Bak : Duvar yüzeylerin hazırlanması

Plaster

“Sıcak-Noktalar” Plasterli alanlarda sıcak noktalarla karşılaşılabilir. Bunlar yeşilimsi yamalar veya kür şüphesi bulunan alanlardır. Bu bölgelerde latex boyalar benekli bir şekilde kurur veya zamanla tozlaşma yaparlar. Böyle bölgelerde bozulmuş latex boya zımparalanarak uzaklaştırılmalı ve solvent bazlı bir astar ile yeniden kaplanmalıdır.

ALÇIPAN

Kağıt kaplı ince Paris plasteri veya GYPROC Paris plasteri(Gibs) den imal edilen alçıpanın yüzeyleri atık-dönüşüm kağıtları ile kaplıdır. Bu düşük kaliteli latex astarlarda bazı örtme problemleri yaratır. Alçıpan da boya tatbik edilmeden pek çok kusur görülmeyecektir. Gerçekte bu alçıpanın özelliği ile ilgili olup boyanın veya boya uygulaması ile ilgili değildir.

AHŞAP

Maalesef bazen bina yapımında taze ağaçlar veya fırınlanmamış ağaçlar kullanılabilmektedir. Böyle ahşap malzemeler boyandıklarında ağaç nemini bıraktıkça problemler de bereberinde gelecektir. Suyun bu hareketi neticesinde boya kabarmaya ve soyulup kavlamaya başlar.

Bu durumda tüm yüzeyler temizlenmeli ve ağaç tekrar kurutulmalıdır. Eğer ağacın nemi %12 den fazla ise kuruması için beklenilmelidir.

A.

   İç kontrplak, Paneller, Kaplı kontrplak (Crezon) ve İç-Dış Kapı Pencere ve Doğramalar

Tüm gevşek toz, kir ve diğer yabancı malzemeleri uzaklaştırın. Tüm pürüzlü alanları zımparalayın. Bütün reçine artıklarını temizledikten sonra budak yerlerini ve sap mantarının oyduğu çizik yerleri astarlayın.

  Dikkat:

Ahşap koruyucu ve şeffaf ahşap renkli verniklerde budak ve çiziklere astar tatbik etmeyiniz. Kendi renginden bir macun ile çizikleri kapatın. Dış ortam yüzeylerinde keten yağlı macunlar kullanmayın. Uygun bir dış cephe macunu kullanın.

B.

   Dış yan paneller ( Kontraplak hariç )

Tüm gevşek toz, kir ve diğer yabancı malzemeleri uzaklaştırın. Budak yerlerini bir dış cephe budak astarı ile astarlayın. Ancak şeffaf vernik uygulanacak ise budak yerlerini astarlamayınız. Astarlama işi bittikten sonra çivi delikleri v.b lerini bir dış cephe macunu ile doldurunuz. Shellac kullanmayınız. Bütün panellerin ön ve arkaları montajdan önce astarlanmalı veya vernikle boyanmalıdır.

C.

   Dış cephe Kontraplak

Çok geniş kullanımına rağmen dış ortamlarda yumuşak kontraplak kullanmak pek iyi değildir. Kaplama malzemesinin kavlaması yüzünden pek çok boya sistemi başarılı olamayacaktır. Kaplama olarak kontraplak kullanılacağı ve boya gerektiren durumlarda geleneksel tarzda toz, kir ve yabancı maddeler tamamen temizlenilmelidir. Astar kat tatbik edildikten sonra delikler, köşe yerler uygun bir dış cephe macunu ile doldurulmalıdır. Dikkat:

Piyasada dış kullanımlar için tasarlanmış paneller, kapılar, dış cephe kaplamaları olarak pek çok ticari marka mevcuttur. Tahıl taneciklerinin görümünü minimuma indirmek için çizgili veya desenli ve astarlanmış olarak satılırlar.

Her durumda boyama için imalatçı firmanın özel boyama talimatları uygulanmalıdır.

D.

   Tutkalla Lamine edilmiş Krişler

Kriş ve kolonlar fabrikada laminasyona tabi tutulurlar. İşlemden önce tüm kir, yağ ve gresler solventle temizlenerek uzaklaştırılmalıdır.

   Küflerin Temizlenmesi

Eski boyalı yüzeylerde küf oluşumu gözükebilir. Küfleri uzaklaştırmanın en etkin metodu çamaşır suyu kullanmaktır.

Küflenmiş alan, %20 çamaşır suyu(hipoklorit) ve %1 sıvı deterjanlı ılık suyla fırçalanmalıdır. Daha sonra bol temiz su ile yıkayarak kurumaya bırakılmalıdır. Artık boyama için gerekli yüzey hazırlama işlerinin kalan kısmına başlanılabilir.

ÇELİK & DEMİR

Sıcak haddelenmiş yapısal çeliğe şekil verilirken sarma esnasında çeliğin yüzeyinde siyah bir kabuk veya oksit tabakası oluşur. Bu tabaka çeliğe sıkıca yapışırsa paslanmaya karşı bir miktar koruma sağlar. Burada bazı zorluklar ortaya çıkabilir. Fabrikada çeliğe şekil verilirken bu oluşmuş kabuk kısmen parçalanır ve bir kısmı da hava ile oksidasyona uğrayarak bozunur. Bu oluşan kabuğun yapısı hem bileşim bakımından hem de elektriksel özellikler bakımından farklıdır. Aralarındaki bu potansiyel farkından dolayı nemli ortamda çelik ile gevşek kabuk malzeme arasında galvanik bir hareket (pil teşekkülü) oluşur ve korozyon dediğimiz hadise teşekkül eder. Neticede bağlı kabuk hasara uğrar.

Doğru bir astar seçildiğinde kumlama ile temizlenmiş, iyice temizlenmiş bir yüzeye boya iyi bir şekilde yapışır. Yüzey kuru ve yabancı maddelerden tamamen arındırılmış olmalıdır.

Çeliğin iyi korunması boyanın yüzeye ne kadar iyi yapıştığına bağlıdır.

Seçilen astar doğru olduğu zaman çelik zemini iyi bir şekilde ıslatılır ve boya çelik yüzeyindeki ince pürüzlerin içine iyice nüfuz eder.

Hızlı kuruyan astarlar çok temiz yüzey isterler çünki onlar zemini çok iyi ıslatamaz ve iyi nüfuz edemezler. Eğer yüzey hazırlanması sırasında çok iyi bir yüzey sağlanamayacak ise yavaş kuruyan bir astar tercih edilmelidir.

   Ön Astarlı( Shopprimer) Çelik

Bir çok yapısal çelik kullanım yerine ön astar atılmış vaziyette teslim edilir. Dolayısı ile çelik imalatçısı boyanın tip ve kalitesinden sorumlu olur.

Yine talimatnamelerinde bu shopprimer'in montaj sırasında kirlendiğinde ve hasar gördüğünde nasıl temizleneceğini ve nasıl tamir edileceğini açıkça belirtmeli ve bundan sorumlu olmalıdırlar.

   Dikkat:

Çelik işleyen atölyeler bazen düşük kaliteli astarlar ve iyi temizlenmemiş yüzeylerle çalışabilirler. Yüzey temizliğinin derecesi, astar malzemesinin kalitesi ve tipi, uygulama metodu bilinmedikçe bundan sonra üzerine atılacak son kat boyanın hiçbir garantisi olmaz. Bu yapılmadıkça son kat boyanın performansı hakkında belirli bir şey söylenemez.

   Galvaniz( Çinko kaplı demir )

Yeni veya yıpranmış galvaniz yüzeylerin boyanmasında galvanizleme prosesi sırasındaki pek çok sayıda faktör sebebiyle bir takım zorluklar oluşur.

A.

   Yeni Yıpranmamış

Yüzeydeki kir, yağ, gres ve diğer yabancı maddelerin tümü temizlenmelidir. Daha sonra metal xylene ile silinip kurumaya bırakılır. Kuruduktan sonra hızlı kuruyan bir %100 akrilik astar ile iki kat boyanır.

B.

Yıpranmış Yüzeydeki kir, yağ, gres ve diğer yabancı maddelerin tümü temizlenmelidir. Daha sonra metal xylene ile silinip kurumaya bırakılır. Galvaniz en az altı ay aşınmışsa her hangi aşındırıcı bir astar kullanmadan direk olarak fenolik modifiye alkit reçineli bir antikorozif tip astar ile boyanır.

C.

Galvaniz bazen imalatçı firmaca özel bir muameleye tabi tutulabilir. Bu da, zaten hafif renkli veya kristal olmayan bir görünüş almasından anlaşılır. Böyle durumlarda yüzey hazırlığı imalatçı firmanın direktiflerine uygun yapılır.

   Alüminyum

   Anodize alüminyum hariç

Kir, yağ, gres ve diğer yabancı malzemeler gibi tüm yüzey safsızlıklarını su buharı, yüksek basınçlı su jeti veya solventle yıkama gibi pisliklerin çeşidine göre uygun bir metod ile temizlenerek uzaklaştırılmalıdırlar. Bu şekilde metal yüzeyi, boyanın iyi bir şekilde yapışabilmesi için hazırlanmalıdır. Uygun bir yüzey, bir metal temizleyici kullanarak veya vinil wash primer tatbik ederek hazırlanabilir. Yüzey tamamen kuruduğu zaman boya derhal uygulanmalıdır.

Anodize alüminyum Özel bir muamele gerektirir. Alüminyum imalatçılarının yüzey hazırlama direktiflerine uyunuz.

   YÜZEY HAZIRLANMASI-GENEL

Kazıma ve tel fırçalarla temizlik en popüler metotlardandır. Elle ve elektrikle çalışan fırçalar mevcuttur. Bu metotlar yüzey paslarını temizlemede ve gevşek çapakları temizleme işlerinde uygundur.

Cıvata, somun, kaynaklı contalar, hasarlı yerler gibi bölgeler temizlenirken özel bir itina gösterilmelidir.

Tüm kaynaklı alanlar fosforik asit çözeltisi ile temizlenmelidir.

   YÜZEY HAZIRLAMA TAVSİYELERİ

İç ve dış aksamlarda SP-1 solvent temizlemesi SP-6 müteakiben kumlama yapılarak yüzey hazırlanır. SP-5 bazı boyalar için beyaz metalik görünüm kumlaması Kaynaklı sahalar için SP-1 ve SP-6 uygulamaları geçerlidir.

ÇELİK KONSTRÜKSİYON BOYAMA KONSEYİ (S.S.P.C) STANDARTLARI

Aşağıda S.S.C.P standartlarının uygulanabilir bir listesini izleyebilirsiniz.

 NOT :

1- Komple detaylar S.S.P.C., 440 Fifth Ave., Pittsburgh, PA.,U.S.A.
2-S.S.P.C., spesifikasyonları sadece çıplak çelik içindir.

   YÜZEY HAZIRLAMA SPESİFİKASYONLARI

Referans No. Başlık SSPC-SP1 Solvent Temizliği SSPC-SP2 Elle Temizleme SSPC-SP3 Elektrikli Aletlerle Temizleme SSPC-SP4 Alevle Temizleme Yeni Çelik SSPC-SP5 Beyaz Metal renginde kumlama SSPC-SP6 Ticari kumlama SSPC-SP7 Fırça ile Temizleme SSPC-SP8 Asitle Temizleme SSPC-SP9 Aşındırma ve Temizleme SSPC-SP10 Beyaza yakın Metal renginde kumlama Bakır

Bakır yüzeylerde korozyon önleme için özel boyalar gerekmez. Çünki başlangıçta oluşan mavimsi yeşil bakır tuzları daha ileri bir oksidasyon için inhibitör etkisi yaparlar. Bu sebeple özel korozyon önleyici primer gerektirmez. Ancak arzu ediliyorsa, oksit filmi 200 numara zımpara kağıdı ile zımparalanıp tüm çıkan tozu uzaklaştırıp veya %50 nitrik asit çözeltisi ile ovarak hemen boyamaya geçilmelidir.

   **DİKKAT: TOKSİK MADDELER

Yeterli önlemler alınmalı. Operatörler kauçuk eldivenler giymelidir. Kazara deriye sıçrar ise derhal bol su ile yıkayınız, eğer şiddetli ise veya göze temas etmiş ise acilen bir doktora başvurunuz. Yiyeceklere dokunmadan evvel ellerinizi yıkayınız. Cam

Boyanmadan önce, cam, gres ve wax ihtiva etmeyen temizleyicilerle iyice temizlenmelidir. Camda her hangi bir film kalırsa boyanın cama yapışması zayıflar. Temizleyiciden sonra cam alkolle yıkanmalıdır. Sonra ilk kat olarak %100 akrilik latex hızlı kuruyan bir primer tatbik edilir.

   ASFALT, KREOZOT, ZİFT VE BİTÜMLÜ YÜZEYLER (YOL ÇİZGİ HARİÇ)

Zemin kir, yağ, gres v.b den arındırılmış olmalıdır. Yüzey çok düzgün ve parlak ise iyi bir yapışma sağlayabilmek için zımparalanmalıdır. Sonra asfalt tip malzemelerden son kata bir sızıntı olmaması için bir koruyucu kat olarak latex binder uygulanır.

Genel maksatlı alüminyum boyalar bu tür zeminlerde sızmaya karşı dayanıklıdırlar. Bu yüzden eğer alüminyum boya arzu edilirse hem koruyucu kat ve hem de son kat olarak gayet iyi işlev görürler.

Asfalt-Beton-Yol Çizgi Boyası Yüzey kabul edilebilir nispette temiz olmalıdır. Asfalt veya beton zeminin en az 28 günlük olması gereklidir. Bu, beton için kür zamanı, asfalt için de zeminden asfaltik malzemelerin sızıntı yapmaması için gereken asgari gün miktarıdır.

Beyaz veya sarı yol çizgi boyaları direk olarak tatbik edilir. 

Anasayfa   I   Hakkımızda   I   Ürünlerimiz   I   Sertifikalar   I   Y.K.   I   Sipariş Forumu   I   İletişim   I   Haberler   I   Teknik Bilgiler   I   Boya Arızaları    Miktar Hesaplayıcı   I   Boyama Kitabı  I   Katalog

Site  Created By Netürk Copyright 2011 © Sartaş Boya  Her hakkı saklıdır.