Dil Seçiniz
Telefon
WhatsApp

İç cephe boya arızaları nelerdir?

1- KÖTÜ AKIŞ-YAYILMA:

 Düzgün bir film teşkili olmadan boya kuruduğunda göz zevkimizi bozan, çirkin fırça veya rulo çizgileri görülür.        
       
      kötü akış
            
SEBEPLERİ:

Düşük kaliteli boya kullanımı İlave bir boya vurulduğunda bazı bölgelerin kısmen kuruması Kısmen kurumuş alanlara fırça veya rulo ile yeniden boya sürülmesi. Yanlış tip rulo veya ucuz kalitesiz fırça kullanımı       
       
ÇÖZÜMLER:

 İyi kalitede bir latex boya kullanılmalıdır. Bu tür boyaların akıp yayılma özellikleri iyi olup fırça veya rulo izleri bırakmazlar. Fırçanın kalitesi de çok önemlidir, ucuz, adi fırçalarla iyi bir yayılma sağlanamaz.

 

2- KABARCIKLANMA:

Kabarma veya kabarcıklanma: yapışmanın iyi olmadığı bölgelerde kabarcıklar oluşur ve zaman içinde de boya kopmaya başlar.   

       kabarcıklanma


SEBEPLERİ:

Nemli veya ıslak bir duvara yağ bazlı veya alkit bazlı bir   boya tatbiki Dış duvarlardan nem çekmiş duvarların boyanmasında Özellikle duvar yüzeyi boyama için düzgün bir şekilde   hazırlanmamış ise latex boya vurulduktan kısa bir süre sonra yani tam kurumadan  hava aşırı nemlenir ise ki  bu durumda sanki  boyanın üzerine çiğ düşmüş gibi olur ki bu da kabarcıklanmaya    
sebep olabilir.   

             
ÇÖZÜMLER:

Eğer kabarcıklar zeminin içine kadar işlemişler ise nemi oluşturan olayın kaynağını kurutmak gerekir. Veya bu kabarcıklı yerler reçinesi az bir macun ile doldurarak düzeltilmelidir. Yani nemin çıkması kolaylaştırılmalıdır. Daha sonra kazınan bölgeler kaliteli bir iç cephe latex boya ile boyanmalıdır. Eğer kabarcıklar zeminin içine kadar işlememişler ise boya  kazınarak veya kumlanarak temizlenmeli ve önce bir astar latex, sonra da kaliteli bir latex iç cephe vurulmalıdır.

 

3- BLOKE OLMA:

Boyalı iki yüzeyin belli bir basınç altında birbirine yapışması, kapının çerçeve pervazlarına yapışması gibi       

           
           
           
SEBEPLERİ:

Gereken kuruma zamanı verilmeden boyalı eşyaların kullanılması gibi. Örneğin kapı ve pencerelerin kapatılması. Düşük kaliteli parlak veya yarı parlak boyalar kullanmak       
                      
           
ÇÖZÜMLER:

Yüksek kalitede akrilik latex boyalar kullanmak. Düşük kaliteli latexler özellikle sıcak ve nemli havalarda zayıf bir bloklama direnci gösterirler. Boya kutusunda yazılı kuruma zamanına uymak gereklidir.Akrilik latex boyalar vinil veya alkit bazlı boyalara göre daha erken bir  zamanda blok direncine ulaşırlar. Ancak alkit bazlı boyaların zaman ilerledikçe blok dirençleri süperleşir. Talk kullanmak inatçı bloklaşmayı engeller.

 

4- PARILDAMA:

Boya filminin ovulduğu zaman parıldama göstermesi       
           
           
    
SEBEPLERİ :

Yoğun bir hareketliliğin olduğu mat trafik boyaları sürtünmeden dolayı beklenilenden daha çok parlayacaktır. Sık sık yıkanan veya temizlenen bölgeler  Mobilyaların duvarlara sürtünen yerleri Leke ve ovma direnci düşük boyalar kullanıldığında       
            
ÇÖZÜMLER :


Temizliğin çok sık sık yapıldığı yani devamlı sürtünmenin olduğu bölgelerde  yüksek kaliteli akrilikler kullanıldığında temizlik işlemi kolaylaştığından  okadar parıldama göstermez. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde parlak ve yarı-mat boyalar kullılır  Boyalı yüzey yumuşak bir bez ile temizlenmeli ve aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanılmamalıdır.

 

5- TAMİR MACUNUNUN HASAR GÖRMESİ:

 Macunların başlangıçtaki  yapışma ve esnekliğini kaybederek yüzeylerde çatlamalara sebep olması ve nihayette de yüzeydeki filmi içeri doğru çekmesi.   
       
      
       
SEBEPLERİ:

Düşük kaliteli bir macun kullanmak   Yalnış tip bir tamir macunu kullanmak, örneğin uzun süreli suya maruz kalmış bir bölgede veya macunlu bölgenin aşırı hareketli bir yer olmasında akrilik veya vinil yapılı macun kullanmak gibi.   

               
ÇÖZÜMLER :

Uzun süre su ile temas etmeyeceği umulan bölgelerde akrilik   veya silikonize iyi kalite bir macun kullanılabilir. Bu tür macunlar esnek olup zemindeki ufak tefek çıkıntılardaki oynamalara ve  çatlaklardaki gerilimlere karşı  genişleyerek zemini korur.  Ayrıca ağaç, seramik, çimento, tuğla, cam, plaster, alüminyum ve plastik gibi birçok inşaat malzemesine de iyi yapışarak  sistemde uyumluluk yaratır.

 

6- ÇATLAMA KABARMA:

Yaşlanma sonucu boyanın en az bir katının önceleri ince saç telleri gibi çatlaması ve daha ilerleyen zaman içinde de kavlayarak parça parça kalkması   

 
       
SEBEPLERİ:

Yapışkanlığı ve esnekliği iyi olmayan düşük kalite boya kullanılması Boyanın aşırı inceltilmesi veya aşırı yayılması Zeminin uygun bir şekilde hazırlanmaması veya ağaç malzemeye bir astar kat tatbik etmeden boya vurulması Alkitli boyalarda yaşlandıkça oluşan aşırı sertleşme veya kırılganlık   
               

       
ÇÖZÜMLER:

Çatlamış boyalar kazınarak zımparalanır. Köşe yerler zımpara ile temizlenerek inceltilir. Eğer bir kaç kat birden kabarmış ise macun ile doldurularak zemin düzeltilir. Var ise çıplak ağaç yüzeyler astarlanır.Diğer yüzeylere de bir astar kat vurulduktan sonra kaliteli bir son kat boya uygulanır.

 

7- KÖPÜKLENME  DELİKLENME:

 Boya içindeki hava kabarcıkları boya sürüldüğünde zeminde kendini küçük kabarcıklar şeklinde gösterir. Bu esnada ve boya kururken bir kısmı patlayarak   bir krateri andıran çukurcuklar oluşturur.    

             

               
        
SEBEPLERİ :

Tam dolu olmayan çalkalanmış boya kutuları  Düşük kaliteli veya çok eskiden kalmış latex boyalar, çok hızlı    sürülen boya rulosu  Yanlış boydaki rulolar    Aşırı rulo sürme veya fırça hareketleri Pürüzlü bir zemine parlak veya yarı parlak boya sürülmesi    

          
        
ÇÖZÜMLER:

Tatbikat sırasında boyaların hepsi bir miktar köpük yapabilir.Ancak iyi kalitedeki boyalar iyi bir şekilde akarak düzgün bir şekilde  yayılırlar ve bu esnada da oluşmuş köpükler patlayarak kaybolur. Aşırı rulolama veya fırça sürme işleminden ve bir yıldan fazla beklemiş boya kullanımından kaçınmak gerekir.    Yüzeyler pürüzlü ise bir düzeltme ara katı veya bir primer kullanılmalı daha sonra boya sürülmelidir. Yeniden boya yapılıyor ise problemli  sahalar zımparalanarak düzeltilmelidir.   Parlak ve yarı parlak boyalar kısa rulolarla sürülmelidir.

 

8- DALGALI RENKLENME:

Boyama esnasında ıslak ve kuru tabakaların üst üste binmesi sonucu koyu ve açık renkli bölgeler oluşması   

      
       
SEBEPLERİ :

Boyama esnasında rulo veya fırça tatbikatında kenar  kısımlarda iyi yayılmamış ıslak köşe yerlerin bırakılmasıEkonomik ucuz boya kullanımı   
       
       
ÇÖZÜMLER:

Boyama esnasında ıslak kısımlar boyanmamış bölgelerde bırakılmalı ve yeniden taze boya sürülürken hemen buradan  başlayarak yeni boyayı sürmektir. Yani eğer var ise hep ıslak    yerden kuruya doğru boyama yapılmalıdır.  Bu teknik ile düzgün, üniform bir yüzey elde edilir.   İşi kolaylaştırmanın bir tekniği de tabii engellerden faydalanarak  boyama alanını dar veya küçük tutmaktır.Yani kapı, pencere ve duvar köşeleri hedeflenerek  boyama buralarda bitirilecek şekilde planlama yapılmalıdır. Yüksek kaliteli akrilik latex boyalar daha fazla binder  ve pigment ihtiva ettiğinden ıslak köşe hataları bu boyalarda  daha az fark edilir. Eğer yüzey pürüzlü ise ıslak köşe     zamanını uzatmak için bir primer kullanılmalıdır. Alkitli boyalar mükemmel ıslak köşe özelliklerine sahiplerdir.

 

9- KÜFLENME:

Boyalı yüzeylerde siyah, gri ve kahve küfler oluşması       
           
    
           
SEBEPLERİ:

Dam saçağı, az güneş alan yerler ve banyo, mutfak, çamaşırhane gibi   nem alan bölgelerde oluşabilir.Alkit veya yağ bazlı boyal kullanılması, düşük kaliteli latexler İçinde yeterli miktar küf önleyici bulunmayan düşük kaliteli boyalar Astar kat atılmadan boyanmış ham ağaçlarda oluşabilir. Daha evvelden küflü olan ve temizlenmeden boyanan veya verniklenen yüzeylerde oluşabilir.       
           
ÇÖZÜMLER:

Kirli alanlar ile küflü alanlar arasındaki farkı anlayabilmek için bölgeye evlerde kullanılan kirli yerlerin rengini açmak için kullanılan ağartıcılardan  1-2 damla damlatıldığında eğer hemen yok oluyorsa büyük bir ihtimalle  o küflü ortamdır. Bu durumda 1 ölçü ağartıcı 3 ölçü su ile karıştırılarak küflü bölgeler 20 dakika kadar iyice ıslatılmalı eğer daha evvel kuruma olursa tekrar ıslatılmalıdır. Daha sonra ovularak temizlenmeli ve temiz su ile yıkanmalıdır. Kuruduktan sonra da önce bir latex astar sonrada istenen matlık veya parlaklıkta son kat boya tatbik edilmelidir. Nem yapan alanlar aspiratör ile havalandırılmalıdır.

 

10- SARARMA:

Beyaz boyalarda ve renksiz, şeffaf verniklerde zamanla ortaya çıkan sararma hadisesidir.        
           
 
            
SEBEPLERİ :

Yağ bazlı veya alkit temelli boya ve verniklerin oksidasyona uğramaları.Soba, radyatör veya her hangi başka bir ısı kaynağından ısı almalaları neticesi.Pencere arkaları, klozet içleri gibi yerlerin çok az ışık alması neticesi sararmanın iyice açığa çıkması.        
            
            
ÇÖZÜMLER:

İyi kalite latex boyalar ve sararmaz tip vernikler sararma yapmazlar.Alkit temelli boyalar ise cure mekanizmaları yüzünden özellikle güneş alan yerlerde daha çok sararırlar.

 

11- RESİM ÇERÇEVESİ:

Bir duvar genellik rulo ile uniform bir şekilde boyanır, ancak köşe ve kenar fırça ile düzeltilerek boyandığından  fazla boya tatbik edilmiş olur ve dolayısı ile de daha koyu bir  görünüm alarak boyalı alanın kenarları adeta bir resim çerçevesi  gibi gözükür. Aynı şekilde pistole ile atılan yerlerde fırça veya rulo ile boyanan  yerlere nazaran daha koyu gözükürler. Resim çerçevesi parlaklık olarak da diğer yerlerden farklı durur.   SEBEPLERİ:

Fırça ile tatbikatta boya daha az yayıldığından rulo ile boyamaya  nazaran daha kalın bir film bırakır ve bu yüzden de daha koyu gözükür. Renk pastası ile renklendirilemeyecek boyalara renk pastası katmak, renk miktarlarını ve tipini yanlış seçmek gibi sebeplerle de oluşabilir.   

ÇÖZÜMLER:

Fırça ve rulonun aynı miktarda boya yaymasına veya bırakmasına dikkat edilmeli, çok geniş yüzeyler boyamıyarak boyanın ıslak köşe zamanına dikkat edilmeli, kenar kestirme işleri rulo ile boyamadan önce yapılmamalı, eğer renk pastası atılacak ise firmanın kendi pastasından konulmalı ve iyice karıştırılmalıdır.

 

12- BÜZÜŞME:

Boya bir kabuk oluşturduğunda boya yüzeyi buruşmuş bir görünüm alır.
   
  
   
SEBEPLERİ:

Alkit veya yağ bazlı boyalar çok kalın uygulandığında Çok sıcak havada iyice ısınmış zeminlere boya sürüldüğündeveya nemli soğuk yüzeylere sürüldüğünde boyanın üstü alt kısmından daha evvel kuruyarak büzüşmeye sebep olabilir.Sertleşmesini tamamlamamış boyanın vaktinden evvel aşırı nemli havalara  maruz kalması halinde Kirli veya wax lı yüzeyler boyandığında
       
ÇÖZÜMLER:

      
Büzüşmüş boya kazınıp temizlenmeli ve iyi bir kalitede akrilik latexboya ile tekrar boyama yapılmalıdır.Büzüşme durumunda tek kat kalın bir tatbikat yerine iki adet ince  veya normal kalınlıkta boya sürülmesi tavsiye edilir.Aşırı hava şartlarında boyanın kuruması için ekstra bir zaman daha beklenilmeli ve boyanın iyice kurumasına müsaade edilmelidir.Eğer primer kullanılıyor ise onun iyice kurumasına müsaade edilmelidir.

 

13- ZAYIF ÖRTME  POOR HIDING:

Boyanın zemini tam örtmemesi ve dolayısı ile zeminin alttan gözükmesi

     

SEBEPLERİ:
     
Düşük kalite boya kullanmak Düşük kalite rulo kullanmakUygun olmayan renk pastaları kullanmak Kötü akış ve yayılma Zemin renginden çok daha açık renkler tercih etmek veya örtme gücü düşük organik pigmentler kullanmak Tavsiye edilen oranlardan çok daha hızlı boya sürmek  
   
ÇÖZÜMLER:

Eğer zemin koyu renkli ise veya desenli bir duvar kağıdı ile kaplı ise son kattan evvel bir astar kat tatbik edilmelidir.Örtme gücü yüksek ve yayılma özellikleri güzel kaliteli bir boya kullanılmalıdır. Örtme gücü düşük boyalarda aynı renge yakın bir primer kullanılmalıdır. Kullanılan fırça veya rulolar iyi kalitede olmalıdır.

 

14- ZAYIF BASKI DİRENCİ:

Boyalı yüzeye bir eşya konduğunda eşyanın (raf, masa, pecere eşikleri, mutfak rafları, kitaplık gibi yerlerde) boya üzerinde iz veya desen bırakması   

  

SEBEPLERİ:

Düşük kaliteli parlak veya yarı parlak boya kullanımı Boya tam kurumadan eşyanın kullanılması   
          
ÇÖZÜMLER:

İyi kalitede parlak veya yarı parlak bir akrilik latex boya kullanılmalıdır. Düşük kalitelilerin özellikle sıcakta ve nemli havalarda yumuşama özellikleri vardır. Akrilik latex boyaların baskı dirençleri vinil boyalardan daha iyidir. Tam sertleşmesini yapmış alkitli boyaların baskı dirençleri de güzeldir. Soğuk ve nemli havalarda boya sertleşmesinin daha fazla vakit alacağı unutulmamalıdır.Kullanıma başlamadan boyanın yeterli derecede sertliğe erişip erişmediği kontrol edilmelidir.

 

15- ZAYIF OVALAMA DİRENCİ:

Bir fırça, sünger veya bez ile ovulduğunda boyanın yıpranması veya zeminden sökülmesine karşı koyma direnci


    
SEBEPLERİ:

Boyanmış yüzeye yanlış seçilmiş parlaklıkta boya tatbikiKalitesiz boya kullanmakBoyayı aşırı aşındırıcı bir ortamda kullanmak Boya tatbik edildikten sonra yeterli kuruma zamanı verilmeden yıkanması
   
ÇÖZÜMLER:

Sık sık temizlenmesi gereken yerlerde performansı yüksekkaliteli boya kullanmak gereklidir.Sık kullanılan yerlerde mat boya yerine ovma direnci daha yüksek olan yarı parlak veya parlak boya tercih edilmelidir.Boyanın tamamen kurumasına ve sertleşmesine izin verilmelidir. Bu zaman da takribi 1 hafta kadardır. Buna rağmen ilk yıkama işlemi fazla aşındırıcı olmayan ılımlı bir deterjan ile yapılmalıdır.

 

16- DÜZENSİZ PARLAKLIK:

Boya da parlak veya mat alanlar oluşmasıbu arıza flashing (parlama) olarak da bilinir.
    

    
SEBEPLERİ :

Düzgün olmıyan yayılma hızı Zeminde iyi yayılmamış bir astar kat olması veya astar katarağmen hala pürüzlü bölgeler bulunması Boyama esnasında renk dalgalanması oluşması,  bak: lapping
      
ÇÖZÜMLER:


Yeni boyanacak yüzeyler son kat tatbikatından evvel porozitesi düzgün bir yüzey elde etmek amacı ile astarlanmalıdır. Eğer astar mikat kullanılmamış ise kesinlikle 2. kat bir boya daha atmak gerekecektir. Islaktan kuruya doğru boyama yapılmalı, kesinlikle renk dalgalanmalarına müsaade edilmemelidir.

 

17- ÇABUK KİRLENME (ZAYIF LEKE DİRENCİ):

 Kir toplanma ve lekelenme direncinde düşüklük                   
  
       
   
SEBEPLERİ:

Düşük kaliteli, düzgün yüzey sağlayamıyan poröz yüzeyli boyalar  Astar kat kullanmadan boya yapmak       
   

ÇÖZÜMLER :


Yüksek kalitede latex boya kullanılmalıdır. Bu boyalar fazla miktarda   binder ihtiva ettiklerinden kir ve lekelerin boyanın derinliklerin girmesi zor olur. En fazla yüzeyde kalırlar ki bu da silindiğinde  temizlenerek kaybolur. Astarlanmış yeni yüzeyler ilk defa boyanırken boyanın biraz kalınca  veya bir kat daha fazla vurulmasında fayda vardır.

 

18- RULO İZLERİ-ÇİZİKLER:

Boyada rulonun yaptığı düzensiz, desenli çizikler     
 
       

SEBEPLERİ :

Yanlış rulo kullamak Düşük kaliteli boya kullanmak  Düşük kaliteli rulo kullanmak Yanlış rulo tekniği kullanmak       
                       
           
ÇÖZÜMLER:

Rulo bezi uygun kalitede olmalı, zemin-rulo açıklığı çok fazla olmamalı Rulo üniform ve uygun kalınlıkta bir film sağlamalıdır. İyi kaliteli boyalar yüksek katı malzeme miktarına sahip olup düzgün film verirler.Boyamadan evvel su ile ısltılmalı ve daha sonra suyu silkelenmeli,yani rulo sulu değil, nemli olmalıdır. Rulonun kenarlarında boya birikmesine müsaade edilmemelidir. Boyamaya tavan köşelerinden başlamalı ve 50*50 cm lik bölgeleri boyayarak aşağıya doğru inilmelidir. Rulonun kenarlarından sıçrayan boyaların düzgünlüğü bozmaması için ruloya  M ve W hareketleri ile zig-zag yaptırarak ve birazda rulonun basma kuvvetini

 

19- RULONUN BOYA SIÇRATMASI:

Rulodan boyama esnasında küçük damlacıkların sıçraması
 
   
 
SEBEPLERİ:

İç cepheye dış cephe tatbiki Düşük kaliteli latex boyalarla boyamak
   

ÇÖZÜMLER :


İyi kalite boyalar rulodan sıçratma yapmayacak şekilde design edilmişlerdir. Kaliteli rulolar esnek olup sıçratmayı azaltırlar.Bazen sıçratma yapmasın diye tavanlarada iyi kaliteli duvar boyası tatbik edenler olur.Ruloya fazla boya yüklemek sıçratma yapar, bunun gibi aynı bölgede çok rulo dolaştırmak da sıçratma yapacaktır.Boyayı önce M veya W harfi gibi sürmek sonra da boşlukları doldurmak sıçratmayı azaltır.

 

20- SARKMA:

Boyanın sürülmesinden hemen sonra aşağı doğru düzensiz bir şekilde akmasıdır.


   
SEBEPLERİ:

Kalın kat tatbik etmek Aşırı nemli veya soğuk havalarda tatbikat Boyanın fazla inceltilmesi Havasız pistole ile tatbikatta pistolenin yüzeye çok yakın tutulması
   
ÇÖZÜMLER :

Eğer boya halen ıslak ise fırça veya rulo ile akan yerler düzeltilir. Yok eğer boya kurumuş ise akıntı yapmış bölgeler zımparalanmalı ve tekrar son kat boya ile boyanmalıdır.Boyayı fazla inceltmeyin, aşırı nemli ve soğuk havalardaboyama yapmayın. Parlak yüzeyleri hafifçe zımparalayın.  Boya birikintilerine müsaade etmeyin. Bir tek kalın kat tatbik etmek yerine iki kat ince tatbikatını tercih edin. Kalın atılmış boyalar akıntı yapabilirler. Kapıları sökerek yatay bir şekilde boyayın.

 

21- KİMYASALLARIN AĞARTMASI:

Latex boyalarda suda çözünen maddeler  belli bir konsantrasyonu geçtiklerinde özellikle banyo, mutfak gibi nemli bölgelerin tavanlarında sanki açık renkli bir boya imal edilmiş gibi bronz-kahve arası bir kalıp baskısı gibi renklenme yapabilirler.   

  
       
SEBEPLERİ:


Genelde bütün latex boyalar mutfak, banyo gibi yerleri boyarken özellikle tavanlarda bir dereceye kadar bu arızaya meylederler.Nemli bölgelerde boyama yapıldığında beklenilenden daha uzun zamanda kuruma yapacak ve uzayan bu zaman içinde su da çözünen kimyasallar yüzeye çıkarak boyada bir ağartma yapacaklardır.  Yine boya kuruduktan kısa bir süre sonra oluşan aşırı nem boya yüzeyini ıslatarak bu etkinin oluşmasına sebep olabilir.           
       
ÇÖZÜMLER  :

Böyle bir olay meydana geldiğinde arızalı bölge sabunlu su ile silinip temizlendikten sonra temiz su ile de tekrar silerek temizlenmelidir. Bu ağartıcı maddeler bir bilemediniz iki defa kustuktan sonra biterler. Banyo gibi yerler boyanmadan evvel de iyice silinip temizlenmeli ve içerisi iyice kurumadan boya sürülmemelidir.

 

22- ÇAMUR ÇATLAKLARI:

Kurumuş çamurun çatlaması gibi derin  düzensiz çatlaklar        
        
           

SEBEPLERİ:

Özellikle pürüzlü bir zemine kalın olarak boya sürülmesi. Örtme gücü az düşük kaliteli boyanın örtücülüğü sağlamak için kalın bir şekilde tatbik edilmesi.Tatbikatta köşe yerlerde fazla boya birikmesi.       
            
ÇÖZÜMLER:

Boya kazınarak ve kumlayarak uzaklaştırılmalı, daha sonra bir astar kat tatbik edilip üzerine iyi kalite bir son kat latex boya  tatbik edilmelidir.  Çatlamış alanlar zımparalandıktan sonra iyi kalite bir latex  boya ile tamir edilmelidir. Çünki bu boyalar alkit bazlı boyalardan ve standart latex boyalardan daha esnektirler. Katı malzeme miktarları yüksek olduğundan çatlama eğilimleri daha az olupayrıca örtücülükleri de iyi olduğundan fazla kalın boya tatbik etmeğe de gerek kalmadığından çatlama problemi olmaz.

 

Dış cephe boya arızaları nelerdir?

 

1- KÜFLENME :

Boyalı yüzeylerde siyah, gri ve kahve küfler oluşması.       SEBEPLERİ:

 Dam saçağı, az güneş alan yerler, genellik kuzeye bakan duvarlar gibi  nem alan bölgelerde oluşabilir.  İçinde yeterli miktar küf önleyici bulunmayan düşük kaliteli boyalar  Boyanmamış ham ağaçlarda oluşabilir.   Daha evvelden küflü olan ve temizlenmeden boyanan veya  verniklenen yüzeylerde oluşabilir.       

ÇÖZÜMLER:

Kirli alanlar ile küflü alanlar arasındaki farkı anlayabilmek için bölgeye evlerde kullanılan kirli yerlerin rengini açmak için kullanılan ağartıcılardan 1-2 damla damlatıldığında eğer hemen yok oluyorsa büyük bir ihtimalle  o küflü ortamdır. Bu durumda 1 ölçü ağartıcı 3 ölçü su ile karıştırılarak küflü bölgeler 20 dakika kadar iyice ıslatılmalı eğer daha evvel kuruma olursa tekrar ıslatılmalıdır. Daha sonra ovularak temizlenmeli ve temiz su ile yıkanmalıdır. Kuruduktan sonra da önce bir latex astar sonrada  istenen matlık veya parlaklıkta son kat boya tatbik edilmelidir.

 

2- WAX KANAMASI (SIZMASI):

Sert ağaç plakalarından, wax lı  malzemeler sızarak yüzeye çıkar ve ince çizgiler halinde lekelenmeler oluştururlar. Bu tür lekelenmeler geleneksel primerlere rağmen yüzeye çıkabilirler. Sadece wax lar değil zemindeki bir takım pisliklerde sızarak yüzeye çıkıp bir takım kir toplanması, küflenme v.s etkiler oluşturabilirler.

  

SEBEPLERİ:

 Sert ağaç panellere uygun bir astar kat uygulanmadığında oluşabilirler. Bu ağaç paneller boyanmadan evvel yeteri kadar havalandırılmalıdır.

ÇÖZÜMLER:

 Boyadan evvel kaliteli bir akrilik dış cephe primeri uygulanmalı ve sonra da yine yüksek kalitede bir akrilik latex boya ile boyanmalıdır.En iyisi kaliteli de olsa iki kat akrilik boya tatbik etmek tavsiye edilir.Düşük kaliteli fazla pigmentasyonlu mat boyalar wax sızdırmasına daha fazla eğilimlidirler.

 

3- VİNİL PANELLERİNDE EĞRİLMELER:

 Vinil paneller yeniden boyandıklarında genellik eğrilmeler oluşur.SEBEPLERİ:

Genellik vinil paneller orjinal renkleerinden daha koyu bir renk le boyandıklarında eğrilmeler oluşur.  Koyu renkli boyalar güneş ışığının ısısını absorblayarak panele transfer eder. Sonuçta beklenilmeyen aşırı eğilmeler oluşmaya başlar.

ÇÖZÜMLER:


Vinil paneller boyama icap ettiğinde orjinal renginden daha koyu renklere boyanmamalıdır. Beyaz, kirli beyaz, çok açık pastel renkler tercih edilmelidir. Ayrıca yüksek kalitede bir akrilik latex boya kullanılarak boyaya yeterli derecede esneklik sağlanarak temperatür değişimlerindeboyanın esnemesi sağlanarak vinil panellerin bükülmeleri engellenmelidir.  Eğilmiş panellere yapılacak bir şey olmayıp en iyi çözüm değiştirilmeleridir.

 

4- TANEN LEKELERİ:

 Kahvemsi veya açık kızıl kahve tanen maddesinin kusarak boya yüzeyine çıkıp lekeler yapması Kızıl çam, sedir, maun gibi ağaçlar renklendirildiğinde veya bazı ağaçlarda boyamadan sonra budak yerleri üzerinde tanen kusmaları oluşur.SEBEPLERİ:

 Boya atmadan önce kullanılan astar veya sızdırmazlık sağlayıcı verniğin sızdırmazlık sağlamıyarak başarısız olması.  Kafi derecede leke direncine sahip olmayan bir astar kullanılması. Dış duvarlardan aşırı nem gelerek lekeyi boya yüzeyine taşıması.

ÇÖZÜMLER:

 Aşırı nem yapan kaynaklar bulunup düzeltilmelidir. Zemin iyice temizlendikten sonra yüksek kalitede leke-direnci iyi bir alkit bazlı veya latex primer tatbik edilmelidir. Şiddetli lekelenmeler oluşuyor ise yağ bazlı primer kullanmak daha etkin olacaktır. Aşırı durumlarda ise birinci kat iyice kuruduktan sonra  ikinci bir koruyucu kat tatbik edilmeli ve daha sonra son latex katı tatbik edilmelidir.

 

5- SURFEKTAN AĞARTMASI:

Latex boyalarda suda çözünen  maddeler belli bir konsantrasyonu geçtiklerinde sanki açık renklibir boya imal edilmiş gibi bronz-kahve arası, bir kalıp baskısı gibi renklenme yapabilirler.SEBEPLERİ:

  Soğukta boyama, nemli hava şartlarında boyama, veya boyamadan hemen az önce nemlenmiş ortamda boyama yapıldığında boya beklenilenden daha uzun zamanda kuruma yapacak ve yağmur, sis fazla nem gibi faktörler kuruma zamanını arttıracaktır. Böylece uzayan bu zaman içinde su da çözünen kimyasallar yüzeye çıkarak boyada bir ağartma yapacaklardır. Yine boya kuruduktan kısa bir süre sonra oluşan sis, çiğ düşmesiyağmur gibi olaylar boya yüzeyini ıslatarak bu etkinin oluşmasınasebep olabilir.

ÇÖZÜMLER:

   Boyama yapıldıktan sonra havanın aşırı nemlenmesi veya havanın soğuması gibi şartlar oluşacaksa mesela akşamleyin veya gece, böyle durumlarda boyama yapılmamalıdır.  Eğer boyamanın yapıldığı ilk gün olay oluşmuş ise veya boya yapıldıktan hemen sonra olmuşsa bu kusmalar kolayca yıkanıp ıkarılabilir. Ama bazen de bu inatçı hava şartları ay boyunca da sürebilir ve boyama yapmayı engeller.

 

6- HIZLI PARLAKLIK KAYBI:

Boya filminin bozularak aşırı veya hızlı bir şekilde parlaklık kaybetmesi.SEBEPLERİ:

 İç cephe boyalarının dış cephelere tatbiki. Düşük kaliteli boya kullanmak.  Parlak alkit veya yağ bazlı boyaların direk güneş ışığına maruz kalan yerlere sürülmesi.

ÇÖZÜMLER:

 Direk gelen güneş ışığı bağlayıcıyı ve pigmentleri hasara uğratır. Neticede tebeşirlenme ve parlaklık kaybı oluşur. Tüm boyalar zaman içinde bir miktar parlaklık kaybederse de düşük kaliteli boyalarda bu oldukça fazla miktarda olur. İyi kalitedeki akrilik bağlayıcılar U.V işınlarına dayanıklı olur, alkit bazlılarda ise binderler U.V ışınlarını absorblar ve bağlayıcıda parçalanmalar olur. Sonuç olarak en sonunda boya yüzeyi tebeşirlenmede  olduğu gibi bir görünüm alır. BAK: sah-4

 

7- GALVANİZE İYİ YAPIŞMAMA:

 Galvaniz yüzeye yapışkanlığı az boyaSEBEPLERİ:

 Yüzeydeki kirlerin ve pasın iyi zımpara yapılmamış olması. Son kat olarak yağ bazlı veya latex tatbik etmeden kullanılan astarın uygun seçilmemesi. Eski yüzeylerdeki fırın-enamel veya parlakça boya kalıntılarınıniyi temizlenmeden boya tatbiki.

ÇÖZÜMLER:

 Tel fırça ile temizleyerek hiç bir pas kalıntısı bırakılmamalıdır.Sonra da korozyon engelleyici bulunduran bir akrilik latex astar sürülmelidir. Genelde tek kat uygulama yeterli olur. Kullanılmış ve boyanmış eski galvaniz yüzeyler kesinlikle pas danarındırılmalıdır. Yeni galvaniz yüzeylere de mutlaka korozyon inhibitörlü bir latex primer tatbik ettikten sonra son kat latex boya tatbik edilmelidir.

 

8- ZAYIF ALKALİ DİRENCİ:

 Taze sıva üzerindeki boyanın renk kaybı ve boyanın tamamen bozulmasıSEBEPLERİ:

Taze sıva üzerine yağlı boya veya latex boya sürüldüğünde boya tüm yıl sertleşmeyebilir. Taze sıva kireç ihtiva ettiğinden çok alkalidir. Sıvanın kireci havanın karbondioksiti ile reaksiyonagirerek tamamen kalsiyum karbonata dönüşmedikçe alkaliliği gitmez. Alkaliler boyaya zarar vererek onun bütünlüğünü bozar.

ÇÖZÜMLER:

Taze sıva boyanmadan evvel en az 30 gün beklemelidir. Aslında bunun ideali 1 yıldır. Eğer bu mümkün değil ise iyi kalitede, alkali direnci yüksek bir astar veya akrilik bir binder  tatbik edilip üzerine de, % 100 Akrilik latex dış cephe boyası sürülmelidir. Akrilik binderlerin alkali direnci yüksektir.

 

9- SOYULMA VEYA KAVLAMA:

Kötü yapışma sebebiyle boyanın soyulması  Astar ve bir kaç kat boya olduğunda bir kaç kat veya tüm boya kalkabilir.       SEBEPLERİ :

 Macunlanmamış bağlantı parçalarından, eskimiş macunlardan, çatı ve duvarlardan nemin veya suyun boya altına sızması. Eğer özellikle duvarlar yağlı boya ile boyalı ise dış duvarlardan  içerilere su sızması.  Uygun olmayan şekilde hazırlanan yüzeyler. Düşük kaliteli boya kullanmak. Islak bir zemine kurumadan yağlı boya sürülmesi. Boyanın erken kabarcıklanma yapması BAK: KABARCIKLANMA     

ÇÖZÜMLER:

Eski boya kazınıp temizlenmeli, köşe yerler zımpara ile temizlenerek önce uygun bir astar kat, daha sonra da iyi kalite bir latex dış cephe boyası tatbik edilmelidir.

 

10- BÜZÜŞME:

Boya bir kabuk oluşturduğunda boya yüzeyi buruşmuş bir görünüm alır.SEBEPLERİ:

*Alkit veya yağ bazlı boyalar çok kalın uygulandığında.
*Çok sıcak havada iyice ısınmış zeminlere boya sürüldüğünde.
*Sertleşmesini tamamlamamış boyanın vaktinden evvel yağmur, sis, çiğlenme, aşırı nemli havalara  maruz kalması halinde.

ÇÖZÜMLER:


 Büzüşmüş boya kazınıp temizlenmeli ve iyi bir kalitede akrilik latex boya ile tekrar boyama yapılmalıdır.Büzüşme durumunda tek kat kalın bir ince veya normal kalınlıkta boya sürülmesi tavsiye edilir.  Aşırı hava şartlarında boyanın kuruması için ekstra bir zaman daha beklenilmeli ve boyanın iyice kurumasına müsaade edilmelidir.

 

11- PAS LEKELERİ:

Boya yüzeyinde pas rengi beneklenme  ve noktaların oluşması      SEBEPLERİ:

Galvanize edilmemiş demir çivilerde oluşan paslanmanın kanayarak  boya yüzeyine kusması.  Galvanize edilmemiş demir çivilerin iyice derine çakılmadan  üzerlerinin doldurulması.   Ayrıca zımparalamadan sonra veya aşırı nemli ortamda yeteri kadar  kalınca galvaniz kaplı çivilerde de paslanma olabilir.        


ÇÖZÜMLER:

Dış inşaat yüzeylerine çivi çakıldığında galvaniz olmayan çiviler yeterince derine çakılmalı ve üzerleri su bazlı akrilik veya silikonize akrilik kaliteli bir macun ile doldurulmalıdır. Her çivinin üstüne ayrıca primer sürülmeli ve sonra da kaliteli bir son kat boya ile boyanmalıdır. Bu bahsedilen işler eski boyalar temizlenip yeniden boyanmadan önce de yukarıda anlatıldığı şekilde yapılmalıdır. Tek fark önce pas lekelerinin yıkanması ve daha sonra da  çivi başlarının zımpara yapılarak pastan arındırılmasıdır.

 

12- TİMSAH DERİSİ OLUŞMASI:

Timsah sırtı görünümünü   andıran çatlamalar


       
SEBEPLERİ :

Esnek bir astar üzerine latex astar gibi, oldukça sert bir film tatbiki. Örneğin alkid bazlı bir enamel gibi.Alt kat kurumadan son kat tatbiki. Yağ bazlı boyalar ısı artıp eksildikçe esner ve büzüşür.Neticede zamanla esnekliğini kaybeder.   
       

   
ÇÖZÜMLER:

Eski boyalar ya kazıyarak veya kumlayarak tamamen temizlenmelidir. Daha sonra su veya yağ bazlı kaliteli bir astar sürülmeli ve daha sonra da su bazlı kaliteli bir son kat boya tatbik edilmelidir.

 

13- RENK DALGALANMASI:
Boyama esnasında ıslak ve kuru tabakaların üst üste binmesi sonucu koyu ve açık renkli bölgeler oluşması.       SEBEPLERİ:

Boyama esnasında rulo veya fırça tatbikatında kenar kısımlarda  iyi yayılmamış ıslak köşe yerlerin bırakılması.       
       
ÇÖZÜMLER:

Boyama esnasında ıslak kısımlar boyanmamış bölgelerde  bırakılmalı ve yeniden taze boya sürülürken hemen buradan başlayarak yeni boyayı sürmektir. Yani eğer var ise hep ıslak yerden kuruya doğru boyama yapılmalıdır. Bu teknik ile düzgün, üniform bir yüzey elde edilir. İşi kolaylaştırmanın bir tekniği de tabii engellerden faydalanarak boyama alanını dar veya küçük tutmaktır. Yani kapı, pencere ve duvar köşeleri hedeflenerek boyama buralarda bitirilecek şekilde planlama yapılmalıdır.

 

14- DONMA:

Beyaz, tuzlu gibi görünümlü bir yüzey oluşması  Donma her hangi bir renkte olabilir ama beyaz ve açık renkli boyalarda  nispeten daha az oluşur.  Bu arıza çiçeklenme arızası ile karıştırılmamalıdır.   SEBEPLERİ:

      
Çatı altları, sundurma gibi hemen hemen korunmuş alan sayılan yerlerde, yağmur, çiğ veya nemin hemen gitmediği  alanlar donmaya daha müsaittir. Koyu renkli boyaların yapımında dolgu olarak kalsit kullanıldığında.Eski bir boya veya primer üzerine kalsit dolgulu koyu renkli bir boya sürüldüğünde.   

ÇÖZÜMLER:

 Donma olayı öyle kolay tamir edilebilen bir şey değildir. Eğer yeni sürülen boya duvarın derinliklerine sızmış ve oralara kadar  donmuşsa ciddi bir problem var demektir. Bu durumun dahada aşırı bir formasyonu boyanın çabuk donarak duvara  iyi yapışmaması halidir.Yapılacak şey duvar yüzeyleri tel fırça ile fırçalayarak uzaklaştırmak ve ahşap yüzeyleri de zımparalayarak temizlemektir. Yüzeyler tozlarından da  arındırlmalı ve daha sonra da astar olarak alkit bazlı bir primer vurulmalıdır. En son olarak da iyi kalite bir dış cephe boyası tatbik edilmelidir.

 

15- SOLMA-ZAYIF RENK DAYANIMI:

Binaların güneyden güneş alan  RENK DAYANIMI    kısımlarının vaktinden evvel solması veya rengin aşırı açılması       


           
           
SEBEPLERİ:

Dış cephe boyası yerine iç cephe boyası vurulması.  Çabuk tebeşirlenen düşük kalite boya kullanılması. Bazı parlak kırmızı, saı ve bazende mavi tonlarda U.V ışık dayanımı düşük boyalar kullanılması.Renklendirmeye uygun olmayan bir şekilde üretilmiş beyaz bir boyanın sonradan renklendirilmesi.Bazı açık veya orta koyuluktaki renkli boyalarda aşırı renklendirilme pastası kullanmak.       
                              

ÇÖZÜMLER:

Eğer solma tebeşirlenme yüzünden oluyor ise tedbir tebeşirlenmede anlatılanları uygulamak ile olur.Boya yapımında dış cephede renk dayanımı yüksek pigmentler  kullanılmalı veya markası belli iyi kalite bir dış cephe boyası ile boyama yapılmalıdır.

 

16- ÇİÇEK TOZLANMASI-BENEKLENME:

 Sıvadan veya harçtan su geçerken BENEKLENME    beraberinde de tuzları sürükler ve bunlar yüzeyi beyaz tuz birikintileri  halinde kaplarlar.       
                       

          
SEBEPLERİ:

Bu tuzların temizlenmeden boya yapılması. Duvarların arka taraftan aşırı nem çekmesi ve dolayısı ile bunların  duvardan çıkışları.       
                     
ÇÖZÜMLER:

Aşırı nem çeken yerler tamir edilmeli, çatı akıntıları, oluk çatlakları v.s  tamir edilmelidir. Duvarlarda çatlak veya yarıklar var ise bunlar yüksek kaliteli akrilik veya silikon bazlı bir tamir macunu ile  doldurularak tamir edilmelidir. Eğer nem içten geliyor ise mutfak, banyo gibi nem yapıcı yerler iyi bir şekilde havalandırılmalıdır.Boyamadan evvel tuzlar iyice fırçalayarak temizlenmeli ve sonra da  iyice yıkanmalıdır. Sonra kaliteli solvent bazlı veya su bazlı bir primer tatbik edilmeli ve iyice kuruması beklenilmelidir. Daha sonra da iyi kalitede bir dış cephe boyası veya inşaat boyası yahut da elastik bir duvar boyası ile boyanmalıdır.

 

17- KİR TOPLANMASI:

Boya üzerinde kir, toz parçacıkları toplanması. Boya adeta küflenmiş gibi bir görünüm alır.     
 


SEBEPLERİ:

Özellikle düşük kaliteli saten(ipek mat) veya yarı mat latex boyalarda  oluşur. Araba egsozları, çevresel hava kirlilikleri, havada uçuşan tozlar bina duvarlarında ve yatay tahta çerçevelerde birikirler.        

                
ÇÖZÜMLER:

 Astar veya boya işlemine başlamadan evvel yüzeyler kazınarak  veya fırçalanarak iyice temizlenilmelidir. Daha sonra deterjanlı su ile yıkanmalı ve daha sonra da temiz su ile yıkanmalıdır. Tabi bu kir tutma kir toplamama ve yıkanılabilirlik direnci yüksek  çok iyi kalite bir dış cephe boyası kullanılarak  elimine edilebilir. Yüksek kaliteli boyalar kir tutma açısından mat boyalara göre  daha dirençlidir. Mat boyalarda porozite daha fazla olduğundan kir kapmaları daha kolaydır.

 

18- ÇATLAMA-PARÇALANMA:

Boyanın en az bir katının parçalanarak PARÇALANMA    bölünmesi neticesi boyanın hepsi bozulur. Boya önce saç telleri gibi çatlar ve daha sonra parçalar halinde sökülerek zeminden ayrılır.       
   
           

SEBEPLERİ:
   

Düşük kalitede yapışması ve esnekliği düşük boya kullanılması.  Boyanın aşırı miktarda tiner ile inceltilmesi. Zemin kalitesinin düşüklüğü.Astar vurulmamış ham bir ağaca boya tatbik edilmesi gibi. Boyanın çok soğukta tatbiki veya latex boyanın çok rüzgarlı havada tatbik edildiğinde çok çabuk kuruması.       

           
           
ÇÖZÜMLER:


Eğer çatlaklar zemine inmemiş ise üst tabakalar bir ıskarpela ile kazınır veya bir fırça ile fırçalanarak temizlenir, köşe yerler zımpara ile temizlenir, tam kopmuş yerler var ise uygun bir macun ile doldurulur ve sonra boyanır. Eğer çatlaklar zemine inmiş ise boya tamamen kazınmalı veya kumlama ile temizlenmelidir. Daha sonrada bir astar kattan sonra kaliteli bir dış cephe latexi ile boyanmalıdır.

 

19- TEBEŞİRLENME:

 Boya üzerinde ince beyaz bir tozun oluşması Boyanın eskimesi ile zamanla bir miktar tozuma olması normaldir.Anca aşırı tozuma filmde fazlaca bir erozyon olduğunu gösterir.                         
  


          
SEBEPLERİ:

      
Dış hava şartlarından dolayı boya üzerinde elinizi sürdüğünüzde elin ince bir toz yüzeyi ile kaplanması. Bu boyanın solmasına sebep olabilir.Fazla pigmentasyonlu düşük kaliteli boya.İç cephe boyasının dış cepheye tatbiki.       


           
ÇÖZÜMLER:
           

Toz önce bir fırça ile ovalayarak uzaklaştırılır. Daha sonra da duvar  su ile yıkanmalıdır. İşlem doğru yapılmış ise duvar kuruduktan sonra elimizi duvara sürdüğümüzde toz bulaşmamalıdır.Eğer hala toz bulaşıyorsa kaliteli yağ bazlı veya akrilik latex bir primer tatbik edilmelidir.Daha sonra kaliteli bir dış cephe boyası ile boyanmalıdır. Eğer elinize çok az bir toz bulaşıyor ise astar kat gerekmez.

 

20- TEBEŞİRİMSİ AKINTILAR:

Yukardan aşağıya doğru sanki AKINTILAR    bir tebeşir akıntısı olup da duvarın tebeşirli su ile yıkanmış gibi durması        
            
        
            
SEBEPLERİ:

Fazla dolgulu düşük kaliteli boya kullanmak.  Dış cepheye iç cephe boyası tatbik etmek. Metal yüzeylerin fazla erezyona uğrayarak dişli bir hal alması gibi.        

    
            
ÇÖZÜMLER:

Mümkün olduğu kadar tebeşir artıkları temizlenmelidir. Bunun için duvar deterjanlı bir çözelti ile sert fırçayla fırçalanarak temizlenmeli, sonra temiz su ile yıkanmalıdır. Eğer durum aşırı ise belkide asitli su ile yukanmalıdır. Eğer kurumuş alanlar birbirinden farklı renklerde duruyor  ise kalitelibir dış cephe latex boyası ile boyanmalıdır.Yine erozyona uğramış alüminyum yüzeyler söz konusu ise latex ile boyamadan evvel güçlü bir yıkama yapılmalıdır.

 

21- KABARCIKLANMA:

Kabarma veya kabarcıklanma: yapışmanın iyi olmadığı bölgelerde kabarcıklar oluşur ve zaman içinde de boya kopmaya başlar.   

       


SEBEPLERİ:

Güneşte ısınmış sıcak duvarların boyanması.Nemli veya ıslak bir duvara yağ bazlı veya alkit bazlı bir boya tatbiki.Nem çekmiş duvarların boyanmasında.Özellikle duvar yüzeyi boyama için düzgün bir şekilde hazırlanmamış ise latex boya vurulduktan kısa bir süre sonra yani tam kurumadan yağmur yağarsa veya hava aşırı nemlenir ise ki bu durumda sanki boyanın üzerine çiğ düşmüş gibi olur ki bu dakabarcıklanmaya sebep olabilir.          
             
ÇÖZÜMLER:

Eğer kabarcıklar zeminin içine kadar işlemişler ise nemi oluşturan olayın kaynağını kurutmak gerekir. Veya bu kabarcıklı yerler reçinesi az bir  macun ile doldurarak düzeltilmelidir. Yani nemin çıkması  kolaylaştırılmalıdır. Eğer kabarcıklar zeminin içine kadar işlememişler ise boya     kazınarak veya kumlanarak temizlenmeli ve kaliteli bir latex dış cephe vurulmalıdır.

 

22- BOYA UYUŞMAZLIĞI:

Üzerine latex son kat vurulmuş eski yağ bazlı   veya alkit bazlı boya katlarının yapışkanlık kaybetmeleri yüzünden kavlayarak kalkması       SEBEPLERİ:  

 Eski alkit veya yağ bazlı en az 3-4 kat sürülmüş eski boya üzerine  latex boya sürüldüğünde eski boyalar yapışma kaybına uğradığından kavlayarak kalkarlar.       
           
                      
ÇÖZÜMLER :

Eski yağ bazlı boyalar ya yine alkit bazlı boya ile boyanmalı   ya da eski boya tamamen temizlenerek astar ve son kat su bazlı kaliteli bir latex boya ile boyanmalıdır.

 

Boya uygulaması yaparken nelere dikkat etmeliyim?

BOYA UYGULAMA KILAVUZU

Boya, eşyanıza veya malzemenize dekoratif görünüşlü koruyucu bir film sağlar.

İyi bir boyama için önceden yapılması ve bilinmesi gerekli bazı unsurlar vardır.

Bunlar :

• Yüzeyin hazırlanması
• Boya filminin kalınlığı
• Tatbikat metodu
• Uygulama anındaki hava ve çevre şartlarının durumu

A. Yüzeyin hazırlanması

Eğer gresli, yağlı, kararmış, paslı, yıpranmış boyalı yüzeylere veya diğer kirli maddeleri barındıran yüzeylere boya uygulanırsa boya kendinden beklenen koruyuculuk performansını veremez.

Bazı boyaların yüzey safsızlıklarına diğerlerinden daha fazla toleransı olabilir ama yüzey ne kadar itinalı hazırlanırsa performans da o kadar artar.
Yüzey hazırlanması daima belli standartlara uygun olarak yapılmalıdır. Yüzey hazırlanması geçiştirilecek bir konu olmadığından özel bir bölümde biraz daha detaylı olarak açıklanmaya çalışılmıştır. Bu hususla ilgili olarak detaylara YÜZEY HAZIRLAMA bölümünde bakınız.

B. Film Kalınlığı

Herhangi bir yüzeyi koruyabilmek için uygun kalınlıkta bir boya filmi tatbik etmek gerekir. Eğer tavsiye edilen kalınlıktan daha fazla bir boya filmi tatbik edilirse, koruyucu boyanın ömrü uzar.

Tersine tavsiye edilenden daha düşük kalınlıkta bir boya filmi tatbik edilirse, dayanıklılığı ve performansı azalır.
Pratik olarak kuru boya film kalınlığı boyanacak yüzeye ve uygulanacak boyama sistemine göre o yüzey için spesifik olarak belirlenir.
Boyanın örtücülük sarfiyatını belirleyen faktörler zeminin pürüzlülüğü ve porozitesidir. Verilen bir alan için boya sarfiyatı hesaplanırken yüzey pürüzlülüğü muhakkak göz önüne alınmalıdır.

Boyanın örtme gücünün veya yayılma hızının hesabında boyadaki hacimce katı madde miktarı göz önünde bulundurulur. Hacimce katı madde miktarı demek boyada uçucu olmayan maddelerin boyanın hacminin % kaçını oluşturduğu anlamına gelir.
Metrik sistemde, 1 litre boya 100% katı malzemeden oluşsun. Eğer 1 mikron kalınlığında kuru bir boya filmi oluşturulacak ise 1000 m2 lik bir alan kaplanır. Bu yüzden herhangi bir boyanın teorik olarak örtme gücü aşağıdaki gibi hesaplanır. Katı madde hacmi V, film kalınlığı Tm ise teorik örtme gücü m2/l=1000V/100Tm=10V/Tm olur.

Örneğin, hacimce 57% katısı olan bir boya ile 50 mikron kuru film kalınlığında bir boya filmi attığımız zaman 10*57/50=11,4 m2/l olarak teorik boya sarfiyatını hesaplamış oluruz.

Boyanın teorik örtme gücünü pratikteki yayılma hızına dönüştürmek için uygulama anındaki kayıpları eklemek gerekir. Kayıplar uygulama metodunun tipine, uygulama anındaki hava şartlarına, zeminde daha evvel kullanılmış boyanın tipine bağlı olarak değişkenlik gösterir. Mamafi, kaba bir rehber olarak kullanım metoduna göre yaklaşık olarak kayıplar aşağıdaki gibi kabul edilebilir.

Kayıplar :

Fırça veya rulo ile tatbikatta : % 10
Havasız püskürtmede : % 20
Normal tabanca ile atımda : % 30

C. Uygulama metodu

Koruyucu boyalarda kabul edilen uygulamalar fırça, rulo, geleneksel pistole atımı ve havasız pistole uygulamalarıdır. Şimdi bunların avantaj ve dezavantajlarını sırası ile inceleyelim.

  Fırça ile tatbikat

Bu metod genellikle yavaş bir metotdur ama dekoratif boyalarda veya küçük alanlarda tercih edilir. Pistole ile tatbik edilemeyecek komplike ve karmaşık bir çok alanda fırça ile boyama tercih edilir. Kalın filmler, yani yüksek film kalınlığı gerektiğinde kat kalınlıklarını, aynı sayıda boya katı atarak aynı kalınlığı tutturmak pek mümkün değildir, örneğin havasız pistolede olduğu gibi. Belirli bir kalınlığı elde etmek için çok katlı uygulamalar gerekir.

  Rulo ile tatbikat

Rulo ile tatbikat fırçadan çok daha hızlı olur. Bu yüzden çoğu dekoratif boyada pek çok yüzey rulo ile boyanır..
Film kalınlığını kontrol edebilme o kadar kolay değildir. Aynı düşünceler fırça ile boyamada da geçerlidir. Özellikle düzensiz, kaba ve pürüzlü yüzeyler söz konusu olduğunda rulo sopasının uzunluğu çok önemlidir.

  Pistole metodu

Büyük ve geniş yüzeyleri boyamak için oldukça tercih edilen bir metotdur. Nispeten basit ve pahalı olmayan bir yoldur. Ancak arızasız bir boya filmi elde etmek için de havanın miktarı, basıncı, meme açısı ve büyüklüğü, elin zemine yakınlığı, elin profosyenel hareketleri v.s gibi pek çok önemli unsurun uygun bir şekilde tatbiki gerekir. Eğer bu geleneksel püskürtme sistemi doğru bir şekilde kontrol edilemezse büyük miktarda boya zayiatı ile karşı karşıya kalınabilir.

İyi bir tatbikatçı olmaz ise iyi yayılmama, sarkma, akıntılar ve deliklenme gibi pek çok arızi hal de her an oluşabilir. Bu metodun en büyük dez avantajı, tabanca ile atabilmek için viskoziteyi düşürmek gerektiğinden tiner kullanılarak katı madde miktarının azalması dolayısı ile de kalın filmler elde edilememesidir.

  Havasız Püskürtme

Bu metodta püskürtme için gerekli olan hava direk olarak boyaya karışmaz. Hava sadece bir hidrolik basınç uygulama görevi görür. Boya özel bir memeden geçerek atomize (pulvarize) olur.

Gerekli hidrolik basınç yüksek akışlı bir hava pompası vasıtası ile yüksek bir giriş hava basınç oranı sağlanır. Genelde 30:1 oranı sağlayan 20:1 ila 60:1 oranlı hava pompaları kullanılır.

Havasız püskürtmenin geleneksel püskürtmeye olan başlıca avantajı burada basıcın daha düşük olması ve dolayısı ile de daha az boya zayiatı, zehirlilik oranının azalması ve patlama riskinin daha düşük olmasıdır. Atomizasyon için daha az solvent gerektiğinden daha kalın ıslak filmler elde edilebilir.

Genellik 50 mikron (2 mil) ıslak film için meme çapı 0.009” - 0.013” 100-200 mikron (4-8 mil) için 0.013” - 0.019” meme çapı, 200 mikron (8 mil) için 0.019” - 0.031” meme çapı gerekir. 0.040” - 0.060” meme çapı ile ise çok yüksek film kalınlıkları mevzubahis olduğunda yani ağır hizmet mastiklerinde kullanılabilir.

D. Uygulama anındaki şartlar

Boya uygulamaları sadece iyi atmosferik şartlarda ve ılık havalarda yapılmalıdır.

  Boya aşağıdaki durumlarda yapılmamalıdır:

• Hava sıcaklığı boyanın kuruyabileceği dereceden veya sertleşme sıcaklığından düşükse
• Yağmur veya kar yağacaksa, sis veya çiseleme varsa
• Boyama anında hava nemi dolaysı ile zeminde ıslanma veya boyadan hemen sonra ilk kuruma periyodunda böyle bir durum varsa

Genel bir kaide zemin sıcaklığının havanın çiğ noktasından en az 3'C yüksek olmasıdır. Böylece zeminde nem yoğuşması olmaz. Aksine yüksek sıcaklıklarda ise, teknikler kaynama deliklenmelerini, kabarcıkları, hava habbeciklerini ve hızlı buharlaşmadan dolayı iyi yayılmamayı önleyecek şekilde uygulanmalıdır.

Boyama işlemine başlamadan önce nelere dikkat edilmeli?

YÜZEY HAZIRLAMA

Tüm boyalar için geçerli olan, boyanacak yüzeylerin tüm kirlerden, pas izlerinden, yağ veya greslerden,
küf, yosun ve mantarlardan ve diğer yabancı maddelerden tamamen temizlenmeleri gerektiğidir.

Uygunca hazırlanmış bir yüzey, boyanın etkinliğini ve koruyucu filmin ömrünü drekt olarak etkiler.

BETON

Beton zeminler çok değişkenlik gösterirler. Beton zeminin yaşı, bitirmede uygulanan yüzey işlemlerinin derecesi, malayla düzeltme işleri, kullanılan yüzey kür bileşiklerinin miktarı ve cinsleri boyamayı etkilerler. Bu yüzden iyi boyama neticelerine ulaşmak oldukça zordur. Bu yüzden bütün beton zeminlerin asitle aşındırılması veya kuru zımparalama veya boyamadan önce tozların temizlenmesi gibi işlemler muhakkak yapılmalıdır.

  Eski Beton

Yüzeyler yağ, kir, gres, ürün artıkları veya eski boya artıkları gibi tüm yabancı maddelerden tamamen temizlenmelidir. Tatbik edilecek metoda yüzey pisliklerinin derecesine göre karar verilir.

Etkin temizleme metodları T.S.P ile el ile temizlemeden yüksek basınçlı su ve emülsifiye temizleyiciler kullanmaya kadar çeşitlidir.

En iyi neticeler tüm beton zeminlerde asitle aşındırma veya kumlama ve sonrada kurutup tozlarından arındırıp boyamakla elde edilir.

  Yeni Beton

Yeni bir beton boyanmadan önce en az 28 gün geçmelidir. Beton yüzeyler önce asitle aşındırılmalı sonra zımpara ile temizlenmelidir.

En son kademede temiz su ile yıkama tavsiye edilir. Bu kademede pH acid-alkali balansı emniyetli bir boyama yapabilmek için 6,8 - 8 arası olmalıdır. Eğer yüzey bu aralıkta değilse tekrar bu aralığa gelinceye kadar taze su ile çalkalanmalıdır.

Solvent bazlı boya sürülecekse belirtilen şekilde tinerle inceltilmeli ve fırça veya rulo ile sürülerek maksimum nüfuz etmesi sağlanmalıdır.

Asitle Aşındırma

Asitle aşındırmada beton zemin kür bileşiklerinden, yağ, gres ve diğer safsızlıklardan temizlenmiş olmalıdır. Eğer beton üzerinde bir kür bileşiği veya eski bir boya varsa asit tam bir aşındırma yapamaz. Bu yüzden eski boya veya reçineler tamamen uzaklaştırılmalıdır.

Zemin bir kere temizlenip bütün safsızlıklardan temizlendikden sonra temiz su ile yıkanmalıdır. DİKKAT : Su ile zemin kontrol edilmelidir. Eğer zeminde su damlacıkları oluşuyorsa o bölgede problemler var demektir. Yüzey hazırlanması bitince test daha fazla su ile tekrarlanmalıdır.

Asitle aşındırma sırasında koruyucu elbise, eldiven ve gözlük kullanılmalı ve kapalı saha ise aspiratör kullanılmalıdır. Ayrıca her hangi tehlikeli bir durumda neler yapılacağını ilgili kimyasalların emniyet şartnamelerinden(MSDS) okuyunuz.

Plastik bir kova içinde 1 hacim Muriatic asiti 2 hacim su ile karıştırınız. İnceltme anında daima asiti suya dökünüz. DİKKAT : Kuvvetli asitler su ile karıştırıldıklarında büyük miktarda ısı açığa çıkar. Daha fazla asit ilavesi daha fazla ısı çıkmasına sebep olur.

Eğer asit üzerine su eklerseniz başlangıçta çok fazla asit olduğundan fazla ısı çıkar ve kaynama yaparak asit sıçratır. Ama asidi suya döktüğünüzde fazla mitarda su olduğundan az bir ısı açığa çıkar ve bu miktar bir ısı da suyu kaynatmaya yetmeyeceğinden her hangi bir asit sıçratma işlemi olmaz. Daima asiti suya dökünüz ve asla tersini yapmayınız.

Kaza ile derinize asit sıçrarsa derhal bol su ile yıkayınız. Eğer yanık ciddi ise veya gözünüze sıçradı ise derhal doktora başvurunuz.

Hazırlanan 40 litre asitli su ile 100 m2 beton sert bir fırça ile fırçalanır.

Asitli su, 20 dakika kadar kabarcıkların kaynamasının bitmesine yetecek kadar bekletilir. Asitli suyun betonda kurumasına müsaade etmeyiniz. Eğer unutulurda bu olursa, betonun tekrar asitle ıslatılması ve ondan sonra da ikinci kademenin uygulanması gerekir.

Beton büyük miktarda temiz su ile yıkanarak temizlen- melidir.

Eğer yüzey birkaç saat içinde üniform olarak kurumaz ise asitlerin hepsi uzaklaştırılamamış demektir. Bu durumda zemini zayıf bir amonyak çözeltisi ile yıkayıp daha sonra su ile yıkamak gerekir.

Asitle aşındırma işlemi bittikten sonra kuruma tamamlanınca vakumla tozlar çekilir. Tozlar iyi temizlenmez ise yapışma zayıflayacaktır.

Boyamadan evvel, zemin tamamen kurumuş olmalıdır. Beton zeminin yüzeyi 80 numara zımpara kağıdına benzer. Son olarak yüzeyin pH ı 7-9 arası olmalıdır.

pH testi yapılmadan evvel zemindeki tüm sular uzaklaştırılmış olmalı ancak beton zemin de nemli olmalıdır. Zeminin pH testi pH kağıdını parmakla zemine basarak yapılır.

Beton yüzeylerinde çeşitli amaçlar için bir çok farklı reçine tipi kullanılır. Hepsinin bizi ilgilendiren ortak özelliği asitle aşındırma işleminin etkisini azaltmalarıdır.

A. Beton dökülürken kalıp ayırıcı reçineler kullanılabilir. Kalıbı hafifçe oynatınca betonun ayrılmasını sağlayan bu tür reçineler havayla temas edince okside olacak şekilde tasarlanmışlardır. Dolayısı ile belli bir müddet sonra yok olarak gözden kaybolurlar.

Bizim işimizde de 28 gün beklemek gerektiğinden bu durum asitle aşındırma işinde bir problem yaratmaz.

B. Beton sertleştirme ajanları bazen çok yüksek yoğunluklu beton oluşmasını sağlayabilir. Bu tür reçineler nemi beton içinde muhafaza ederek yüksek dansiteli ve sağlam beton oluşmasını sağlar. Bu yüzden beton yüzey mekanik olarak zımparayla aşındırılarak boyanın yapışması sağlanmalıdır.

C.Beton astarları, zemin boyaları v.s asitlemede engel çıkarır. Bu yüzden bu tür filmler etkin bir asitle aşındırma sağlayabilmek için ya kimyasal ya da mekanik olarak temizlenmelidirler. Bu eski boyaların zemindeki durumuna bakılıp yeni boya ile bağdaşıp bağdaşmıyacağına, temizlenip temizlenmeyeceğine, asitle aşındırma gerekip gerekmediğine karar verilir.

Düşük Kalite Beton Zeminler Düşük kalite beton zeminlerin boyanması oldukça zordur. Çünkü bu tür betonlar zeminden nem çekerler, boyamaya başlamadan nem testi yapılmalıdır.

Test için 1 m2 lik bir plastik parçası köşelerinden zemine seloteyp ile tutturulur.

Bu parça zeminde 24 saat veya daha fazla bırakılır. Bu müddet sonunda eğer plastik parçanın alt kısmı nemlenmişse bu suyun yüzeyde kafi miktarda biriktiğini ve boya tatbik edildiği zaman soyulmalar olacağına işaret eder.

Bu tür zeminler iyi bir drenaj sistemi ile nem berteraf edilmedikçe boyama sonu muhakkak problem çıkaracaklardır.

Prefabrik beton duvarlar(hazır beton duvarlar) Hazır beton dökümünde parçanın zeminden ayrılması için kullanılan kalıp ayırıcılar ham betonun üstüne de tatbik edilerek bir beton kürleşme ajanı gibi de kullanılabilir. Madde pistole ile tatbik edilir, bu bazen bahçe tipi püskürtücü de olabilir.

Bazı ağır sahalarda kalınlıklar çok değişik olabilir. Kalıp ayırıcılar okside olan reçineler ihtiva ederler ve özellikle güneş ışınları mevcudiyetinde çok çabuk bir şekilde tozlaşırlar. Bu olay sonlandığında tozlar süpürülmeli veya hortumla yıkanmalıdır.

Eğer yıkama yapılmamış ise prefabrik betonlar ne su bazlı ne de solvent bazlı boyalarla boyanmamalıdır.

Kalıp ayırıcı imalatçıları ürettikleri bu malların tozlaşmaları için gereken zaman limitlerini verebilirler. Mesela tozlaşma için gerekli zaman 1 ay gibi .

Bazen düşük sıcaklıklarda ve güneş ışınlarının zayıf olduğu yerlerde bu süreler uzayabilir.

Boya tatbikatına başlamadan zemin kontrol edilmelidir, Eğer tozuma varsa problem yok ama sert bir film varsa zeminin incelenmesi gerekir. Şartlar bölgeden bölgeye değişebilir. Kuzey duvarlar ve kapalı alanlar veya korunaklı bölgeler güneşli ve açık havadaki yerlere nazaran daha geç tozuma yaparlar.

DUVARCILIK

Tuğla, Beton, Beton blok, Sıva, Sırsız karo, Plaster Duvardan bütün kir, gevşek harç, birikmiş tortular, tuz birikintileri, yağ, gres ve diğer yabancı malzemeleri temizleyin.

Pas veya diğer lekeler zımpara yaparak uzaklaştırılmalıdır. Lekeler yüzeye nüfuz etmiş olabilirler, bu takdirde kumlama ile uzaklaştırılmaları gerekebilir.

Gevşemiş parçalar tel fırça ile fırçalayarak veya uygun elektrikli fırçalarla uzaklaştırılmalıdırlar.

Yağ ve gres ve hafif tuzlanmalar T.S.P çözeltisi ile(60 gr/l) yıkayarak veya uygun bir emülsifiye temizleyici ile yıkayıp bol su ile akıtılarak giderilir.

Yüzeyin kuruması için beklenilerek latex boya ile boyama yapılır. Duvarın biraz nemli olması tercih edilir ama bu hiçbir zaman ıslaklık derecesinde olmamalıdır. Boyamadan evvel duvardaki tüm çatlaklar, kırıklıklar, delik yerler tamir edilmeli ve uygun duvar macunları ile iyice doldurulup gerekiyorsa zımparaları yapılarak tesviye edilmelidirler.

Tuz birikmeleri

Duvar yüzeyinde beyaz tuz artıklarının oluşması halidir. Bu duvarın su çekmesi veya yüzeyin nemlenmesi ile oluşabilir. Duvardaki suda çözünebilen tuzlar su ile birlikte yüzeye doğru yükselirler ve neticede suyun buharlaşması ile geride beyaz tuz atıkları kalır. Bu yüzey atıkları boyama başlamadan evvel muhakkak temizlenmelidir. Bunun en iyi yolu da duvarın zayıf bir muriatic asit çözeltisi ile yıkanıp sonra da bol su ile akıtılarak durulanmasıdır.

İç bölgeler

Yüzeydeki tüm çizikler, çatlaklar, aşınmış yerler v.s ve oyuk yerlerin içindeki gevşek malzemeler ve kırpıntı parçaları uzaklaştırılıp içleri tamir malzemeleri ile doldurulmalıdır.

Yama yapılmış yerler, komşu bölgelerden belirgin yamalı görünümleri ile ayrılırlar. Tamamen kurumalarının ardından üzerlerine ince bir astar kat çekilir. Bu bize tamir edilmiş yama yerlerindeki hataları daha iyi gösterir. Hafif bir zımpara ile zemin daha düzgünleştirilebilir.

Yama kuruduktan sonra uniform bir parlama olmayıp dalgalı ışımalar varsa bu yamalı bölgelere son kat boyası tatbik etmeden evvel ikinci bir kat astar çekmek gerekir.

Dış bölgeler

Herhangi bir tip duvar yüzeyindeki tüm çatlaklar, delikler ve diğer hatalı yerler uygun dolgu malzemeleri ve ara kat astarları ile tamir edilerek doldurulmalıdır. Boyama başlamadan, tüm problemli yerler tamamen düzgün boyanabilir hale getirilmelidir.

Nem ve Alkalilik Testi

Çoğu bina dış yüzeyleri bir dereceye kadar alkalidirler. Bu yüzden her zaman, boyamaya başlanılmadan evvel duvar yüzeylerinde alkalilik ölçümlerinin yapılması pratik olarak faydalıdır.

Bir nem ölçerde okunan %12 veya daha düşük bir nem oranı yağlı boyalar için uygun değerlerdir. Ancak bu latex boyalar için geçerli olmayıp daha fazla nem gerekir. Yüzey nemli olmalı ama ıslak yerler ve sulu bölgeler de olmamalıdır.

Alkalilik

Alkalilik testi için duvarın test yapacağınız bölgesini ıslatın ve bu nemli bölgeye pH kağıdını bastırın. 7 numara bölgenin nötral yani ne asidik ne de alkali olmadığını gösterir. 7 den büyük rakamlar alkaliliğe işaret eder. Bu test son derece basit olup pH kağıdının makarası üzerindeki renk skalasından kağıdınızın aldığı renk ile karşılaştırarak pH ınızın ne olduğunu kolayca okursunuz.

Çimento ve Asbest

Beton panel, Kenar panelleri, Borulama, Kremitler Nem emmiş asbest paneller asbest lifler vasıtasıyla betonun alkalinitesini tüm yüzeye homojen olarak yayar. Binayı asbest panellerle kaplamak gerektiği zaman, panellerin nem emmesini önlemek için her iki yüzününde boyanması gerekir. Kir, tozlaşmış artıkları ve her hangi bir yabancı maddeyi uzaklaştırın.

Plaster

Bak : Duvar yüzeylerin hazırlanması

Plaster

“Sıcak-Noktalar” Plasterli alanlarda sıcak noktalarla karşılaşılabilir. Bunlar yeşilimsi yamalar veya kür şüphesi bulunan alanlardır. Bu bölgelerde latex boyalar benekli bir şekilde kurur veya zamanla tozlaşma yaparlar. Böyle bölgelerde bozulmuş latex boya zımparalanarak uzaklaştırılmalı ve solvent bazlı bir astar ile yeniden kaplanmalıdır.

ALÇIPAN

Kağıt kaplı ince Paris plasteri veya GYPROC Paris plasteri(Gibs) den imal edilen alçıpanın yüzeyleri atık-dönüşüm kağıtları ile kaplıdır. Bu düşük kaliteli latex astarlarda bazı örtme problemleri yaratır. Alçıpan da boya tatbik edilmeden pek çok kusur görülmeyecektir. Gerçekte bu alçıpanın özelliği ile ilgili olup boyanın veya boya uygulaması ile ilgili değildir.

AHŞAP

Maalesef bazen bina yapımında taze ağaçlar veya fırınlanmamış ağaçlar kullanılabilmektedir. Böyle ahşap malzemeler boyandıklarında ağaç nemini bıraktıkça problemler de bereberinde gelecektir. Suyun bu hareketi neticesinde boya kabarmaya ve soyulup kavlamaya başlar.

Bu durumda tüm yüzeyler temizlenmeli ve ağaç tekrar kurutulmalıdır. Eğer ağacın nemi %12 den fazla ise kuruması için beklenilmelidir.

A.

   İç kontrplak, Paneller, Kaplı kontrplak (Crezon) ve İç-Dış Kapı Pencere ve Doğramalar

Tüm gevşek toz, kir ve diğer yabancı malzemeleri uzaklaştırın. Tüm pürüzlü alanları zımparalayın. Bütün reçine artıklarını temizledikten sonra budak yerlerini ve sap mantarının oyduğu çizik yerleri astarlayın.

  Dikkat:

Ahşap koruyucu ve şeffaf ahşap renkli verniklerde budak ve çiziklere astar tatbik etmeyiniz. Kendi renginden bir macun ile çizikleri kapatın. Dış ortam yüzeylerinde keten yağlı macunlar kullanmayın. Uygun bir dış cephe macunu kullanın.

B.

   Dış yan paneller (Kontraplak hariç)

Tüm gevşek toz, kir ve diğer yabancı malzemeleri uzaklaştırın. Budak yerlerini bir dış cephe budak astarı ile astarlayın. Ancak şeffaf vernik uygulanacak ise budak yerlerini astarlamayınız. Astarlama işi bittikten sonra çivi delikleri v.b lerini bir dış cephe macunu ile doldurunuz. Shellac kullanmayınız. Bütün panellerin ön ve arkaları montajdan önce astarlanmalı veya vernikle boyanmalıdır.

C.

   Dış cephe Kontraplak

Çok geniş kullanımına rağmen dış ortamlarda yumuşak kontraplak kullanmak pek iyi değildir. Kaplama malzemesinin kavlaması yüzünden pek çok boya sistemi başarılı olamayacaktır. Kaplama olarak kontraplak kullanılacağı ve boya gerektiren durumlarda geleneksel tarzda toz, kir ve yabancı maddeler tamamen temizlenilmelidir. Astar kat tatbik edildikten sonra delikler, köşe yerler uygun bir dış cephe macunu ile doldurulmalıdır. Dikkat:

Piyasada dış kullanımlar için tasarlanmış paneller, kapılar, dış cephe kaplamaları olarak pek çok ticari marka mevcuttur. Tahıl taneciklerinin görümünü minimuma indirmek için çizgili veya desenli ve astarlanmış olarak satılırlar.

Her durumda boyama için imalatçı firmanın özel boyama talimatları uygulanmalıdır.

D.

   Tutkalla Lamine edilmiş Krişler

Kriş ve kolonlar fabrikada laminasyona tabi tutulurlar. İşlemden önce tüm kir, yağ ve gresler solventle temizlenerek uzaklaştırılmalıdır.

   Küflerin Temizlenmesi

Eski boyalı yüzeylerde küf oluşumu gözükebilir. Küfleri uzaklaştırmanın en etkin metodu çamaşır suyu kullanmaktır.

Küflenmiş alan, %20 çamaşır suyu(hipoklorit) ve %1 sıvı deterjanlı ılık suyla fırçalanmalıdır. Daha sonra bol temiz su ile yıkayarak kurumaya bırakılmalıdır. Artık boyama için gerekli yüzey hazırlama işlerinin kalan kısmına başlanılabilir.

ÇELİK & DEMİR

Sıcak haddelenmiş yapısal çeliğe şekil verilirken sarma esnasında çeliğin yüzeyinde siyah bir kabuk veya oksit tabakası oluşur. Bu tabaka çeliğe sıkıca yapışırsa paslanmaya karşı bir miktar koruma sağlar. Burada bazı zorluklar ortaya çıkabilir. Fabrikada çeliğe şekil verilirken bu oluşmuş kabuk kısmen parçalanır ve bir kısmı da hava ile oksidasyona uğrayarak bozunur. Bu oluşan kabuğun yapısı hem bileşim bakımından hem de elektriksel özellikler bakımından farklıdır. Aralarındaki bu potansiyel farkından dolayı nemli ortamda çelik ile gevşek kabuk malzeme arasında galvanik bir hareket (pil teşekkülü) oluşur ve korozyon dediğimiz hadise teşekkül eder. Neticede bağlı kabuk hasara uğrar.

Doğru bir astar seçildiğinde kumlama ile temizlenmiş, iyice temizlenmiş bir yüzeye boya iyi bir şekilde yapışır. Yüzey kuru ve yabancı maddelerden tamamen arındırılmış olmalıdır.

Çeliğin iyi korunması boyanın yüzeye ne kadar iyi yapıştığına bağlıdır.

Seçilen astar doğru olduğu zaman çelik zemini iyi bir şekilde ıslatılır ve boya çelik yüzeyindeki ince pürüzlerin içine iyice nüfuz eder.

Hızlı kuruyan astarlar çok temiz yüzey isterler çünki onlar zemini çok iyi ıslatamaz ve iyi nüfuz edemezler. Eğer yüzey hazırlanması sırasında çok iyi bir yüzey sağlanamayacak ise yavaş kuruyan bir astar tercih edilmelidir.

   Ön Astarlı( Shopprimer) Çelik

Bir çok yapısal çelik kullanım yerine ön astar atılmış vaziyette teslim edilir. Dolayısı ile çelik imalatçısı boyanın tip ve kalitesinden sorumlu olur.

Yine talimatnamelerinde bu shopprimer'in montaj sırasında kirlendiğinde ve hasar gördüğünde nasıl temizleneceğini ve nasıl tamir edileceğini açıkça belirtmeli ve bundan sorumlu olmalıdırlar.

   Dikkat:

Çelik işleyen atölyeler bazen düşük kaliteli astarlar ve iyi temizlenmemiş yüzeylerle çalışabilirler. Yüzey temizliğinin derecesi, astar malzemesinin kalitesi ve tipi, uygulama metodu bilinmedikçe bundan sonra üzerine atılacak son kat boyanın hiçbir garantisi olmaz. Bu yapılmadıkça son kat boyanın performansı hakkında belirli bir şey söylenemez.

   Galvaniz( Çinko kaplı demir )

Yeni veya yıpranmış galvaniz yüzeylerin boyanmasında galvanizleme prosesi sırasındaki pek çok sayıda faktör sebebiyle bir takım zorluklar oluşur.

A.

   Yeni Yıpranmamış

Yüzeydeki kir, yağ, gres ve diğer yabancı maddelerin tümü temizlenmelidir. Daha sonra metal xylene ile silinip kurumaya bırakılır. Kuruduktan sonra hızlı kuruyan bir %100 akrilik astar ile iki kat boyanır.

B.

Yıpranmış Yüzeydeki kir, yağ, gres ve diğer yabancı maddelerin tümü temizlenmelidir. Daha sonra metal xylene ile silinip kurumaya bırakılır. Galvaniz en az altı ay aşınmışsa her hangi aşındırıcı bir astar kullanmadan direk olarak fenolik modifiye alkit reçineli bir antikorozif tip astar ile boyanır.

C.

Galvaniz bazen imalatçı firmaca özel bir muameleye tabi tutulabilir. Bu da, zaten hafif renkli veya kristal olmayan bir görünüş almasından anlaşılır. Böyle durumlarda yüzey hazırlığı imalatçı firmanın direktiflerine uygun yapılır.

   Alüminyum

   Anodize alüminyum hariç

Kir, yağ, gres ve diğer yabancı malzemeler gibi tüm yüzey safsızlıklarını su buharı, yüksek basınçlı su jeti veya solventle yıkama gibi pisliklerin çeşidine göre uygun bir metod ile temizlenerek uzaklaştırılmalıdırlar. Bu şekilde metal yüzeyi, boyanın iyi bir şekilde yapışabilmesi için hazırlanmalıdır. Uygun bir yüzey, bir metal temizleyici kullanarak veya vinil wash primer tatbik ederek hazırlanabilir. Yüzey tamamen kuruduğu zaman boya derhal uygulanmalıdır.

Anodize alüminyum Özel bir muamele gerektirir. Alüminyum imalatçılarının yüzey hazırlama direktiflerine uyunuz.

   YÜZEY HAZIRLANMASI-GENEL

Kazıma ve tel fırçalarla temizlik en popüler metotlardandır. Elle ve elektrikle çalışan fırçalar mevcuttur. Bu metotlar yüzey paslarını temizlemede ve gevşek çapakları temizleme işlerinde uygundur.

Cıvata, somun, kaynaklı contalar, hasarlı yerler gibi bölgeler temizlenirken özel bir itina gösterilmelidir.

Tüm kaynaklı alanlar fosforik asit çözeltisi ile temizlenmelidir.

   YÜZEY HAZIRLAMA TAVSİYELERİ

İç ve dış aksamlarda SP-1 solvent temizlemesi SP-6 müteakiben kumlama yapılarak yüzey hazırlanır. SP-5 bazı boyalar için beyaz metalik görünüm kumlaması Kaynaklı sahalar için SP-1 ve SP-6 uygulamaları geçerlidir.

ÇELİK KONSTRÜKSİYON BOYAMA KONSEYİ (S.S.P.C) STANDARTLARI

Aşağıda S.S.C.P standartlarının uygulanabilir bir listesini izleyebilirsiniz.

 NOT :

1- Komple detaylar S.S.P.C., 440 Fifth Ave., Pittsburgh, PA.,U.S.A.
2-S.S.P.C., spesifikasyonları sadece çıplak çelik içindir.

   YÜZEY HAZIRLAMA SPESİFİKASYONLARI

Referans No. Başlık SSPC-SP1 Solvent Temizliği SSPC-SP2 Elle Temizleme SSPC-SP3 Elektrikli Aletlerle Temizleme SSPC-SP4 Alevle Temizleme Yeni Çelik SSPC-SP5 Beyaz Metal renginde kumlama SSPC-SP6 Ticari kumlama SSPC-SP7 Fırça ile Temizleme SSPC-SP8 Asitle Temizleme SSPC-SP9 Aşındırma ve Temizleme SSPC-SP10 Beyaza yakın Metal renginde kumlama Bakır

Bakır yüzeylerde korozyon önleme için özel boyalar gerekmez. Çünki başlangıçta oluşan mavimsi yeşil bakır tuzları daha ileri bir oksidasyon için inhibitör etkisi yaparlar. Bu sebeple özel korozyon önleyici primer gerektirmez. Ancak arzu ediliyorsa, oksit filmi 200 numara zımpara kağıdı ile zımparalanıp tüm çıkan tozu uzaklaştırıp veya %50 nitrik asit çözeltisi ile ovarak hemen boyamaya geçilmelidir.

   **DİKKAT: TOKSİK MADDELER

Yeterli önlemler alınmalı. Operatörler kauçuk eldivenler giymelidir. Kazara deriye sıçrar ise derhal bol su ile yıkayınız, eğer şiddetli ise veya göze temas etmiş ise acilen bir doktora başvurunuz. Yiyeceklere dokunmadan evvel ellerinizi yıkayınız. Cam

Boyanmadan önce, cam, gres ve wax ihtiva etmeyen temizleyicilerle iyice temizlenmelidir. Camda her hangi bir film kalırsa boyanın cama yapışması zayıflar. Temizleyiciden sonra cam alkolle yıkanmalıdır. Sonra ilk kat olarak %100 akrilik latex hızlı kuruyan bir primer tatbik edilir.

   ASFALT, KREOZOT, ZİFT VE BİTÜMLÜ YÜZEYLER (YOL ÇİZGİ HARİÇ)

Zemin kir, yağ, gres v.b den arındırılmış olmalıdır. Yüzey çok düzgün ve parlak ise iyi bir yapışma sağlayabilmek için zımparalanmalıdır. Sonra asfalt tip malzemelerden son kata bir sızıntı olmaması için bir koruyucu kat olarak latex binder uygulanır.

Genel maksatlı alüminyum boyalar bu tür zeminlerde sızmaya karşı dayanıklıdırlar. Bu yüzden eğer alüminyum boya arzu edilirse hem koruyucu kat ve hem de son kat olarak gayet iyi işlev görürler.

Asfalt-Beton-Yol Çizgi Boyası Yüzey kabul edilebilir nispette temiz olmalıdır. Asfalt veya beton zeminin en az 28 günlük olması gereklidir. Bu, beton için kür zamanı, asfalt için de zeminden asfaltik malzemelerin sızıntı yapmaması için gereken asgari gün miktarıdır.

Beyaz veya sarı yol çizgi boyaları direk olarak tatbik edilir.

Evimi kendim boyaya bilir miyim?

 

BİNA İÇİ BOYA UYGULAMASI

 

Gerekli malzeme listesi
Hazırlıklar

*Macun ve dolgu ıskarpelası
*Bulaşık teli, zımpara ve takoz zımpara
*Rulo uzatma çubuğu, saplı duvar zımparası
*Maskeleme bandı
*Parça temizlik bezi
*TSP Temizleyici, küf antiseptiği, plastik kova
*Süngerler
*Boya şapkaları, atılabilir boya elbiseleri, eldiven

 

 

Planlama ve Satın alma
Evinizin dekorasyonunu değiştirmenin en hızlı ve en ekonomik yolu boyama ile yapılır. Diğer dekorasyon tarzlarından daha çabuk bir şekilde kendi heyecanınızı, stil ve kişiliğinizi odanıza yansıtabilirsiniz. Yaşam ortamınızın güzelleştirilmesi dışında duvarların iyi bir şekilde korunması ve kolay temizlenmesi de sağlanmış olur.
Bu rehber size projenizi planlama, doğru malzeme seçimi, çabuk ve etkin bir boyama için yardımcı olacaktır.

Haydi, Başlayalım
Öncelikle özel bir işlem gerektirecek bir yüzey hasarı var mı diye duvarlar incelenmelidir.
Halınızın, mobilyalarınızın ve kumaşlarınızın rengine göre renklerinizi belirleyiniz. Mümkünse renk uyumunu görmek için numune alınız.
Göz önüne çıkmasını veya görünmemesini istediğiniz yerleri belirleyiniz. Ruh halinizi, hislerinizi yansıtıp yansıtamadığınızı düşünün.

ADIM ADIM BOYAMA KILAVUZU

Gerekli malzeme listesi
Uygulama

*Parça temizlik bezi
*Uygun rulo ve boya tepsileri
*Uzun saplı verev kazıyıcı ve kestirme fırçası
*50 mm boya fırçası
*Tabii kıllı fırçalar yağlı boyalarla, sentetikler ise su ve reçine bazlı boyalarla kullanılır.
*Merdiven
*Kova kancası-merdiven de çalışırken elleriniz serbest olmalıdır.
Hatırlatmalar
Duvarlardan önce tavanı
boyayınız.

 

 

Gerekli boya miktarının hesaplanması
Ortalama bir yatak odası için 1 galon yani 3,70 lt. duvar boyası gerekir. Bu da yaklaşık 35-37 m2 ye tekabül eder. 1 LT boya ile 35/3,70=9,45 m2 boyar.
Örnek :
3,65*4,26*2,4 m ölçülerinde bir odayı boyayalım. Toplam duvarların alanı=2*(3,65*2,4)=17,52 m2 ve =2*(4,26*2,4)=20,448 Toplam=38
Formula :
Toplam yüzey alanı/1 LT ile boyanan alan=38/9,45 =4 lt
Eğer benzer bir renk üzerine iyi kalite bir boya tatbik edilecekse tek kat yani 4 lt yeter.
Yok eğer eski renk ile yeni boya rengi arasında çok fazla fark varsa veya boya çok eskimiş ve hasarlı zemin boyanıyorsa 2 kat boya yani 8 lt boya ister.

 

ADIM ADIM BOYAMA KILAVUZU

Gerekli malzeme listesi
Temizlik


Yağlı boyalı aletleri tiner ile temizleyin.
Çöp torbaları
Gelecekteki rötuşlar için boya kutu numaralarını işaretlemek için kalem ve maskeleme bandı

 

 

Seçme ve Satın alma
Doğru boyayı seçmek duvarınızın durumuna ve sizin ne tür bir beklenti içinde olduğunuza bağlıdır. Bu bölüm doğru ürünleri seçmenize yardımcı olacaktır.

Parlaklığı seçin

Parlaklık boyanın kuruduğunda parıldama derecesini gösterir ve mat-çok parlak arası değişir. Tabloda parlaklık seçimi için özet bir rehber verilmiştir.

PARLAKLIK SEÇME REHBERİ

 

 

 

 Trafik

 Alanlar

 Parlaklık

 Özellikler

 Az

Büyük yatak odası tavanlar

Mat

Sıcak görünüm, iyi gizleyici

 Hafif

Salon, holler, yatak ve oturma odaları

Yumurta kabuğu
Düşük parlaklık

Yıkanabilir, çizilme dirençli

 Orta

Mutfak ve çocuk odası, ahşap yerler

Yarı parlak

Sürtünmelere dayanıklı hafif parıldama

 Fazla

Mobilya ve metal

Yüksek parlak

Soğuk görünüm, ıslak gibi sert, dayanıklı

 

Hatırlatmalar

Boyayı aşırı yaymayınız. Eğer 1 litre boyayı 10 m2
den geniş bir alana sürerseniz boya filmi çok ince olur ve iyi bir örtme yapmaz ve ayrıca yıkanabilirliği de iyi olmaz.

 

 

Rengi seçin

Yüzlerce renk alternatifi sunuyoruz. Renk kartelalarımızdan ve daha fazlasını da yelpaze katalog renklerimizden zevkinize uyan renkleri
seçerek dekoratif bütünlüğü harmanlayın.

ADIM ADIM BOYAMA KILAVUZU

Hatırlatmalar


Nötral, floresan ve akkor lambalarda renkler faklı görünür. Duvarınızda sizin ışıklarınız altında rengin nasıl durduğunu görmek istiyorsanız küçük bir miktar satın alın ve duvarınıza sürüp nasıl göründüğünü kontrol edin.

 

 

Latex : Son zamanların en popüler boyasıdır. Su bazlı olup uygulanması kolay, çabuk kuruyan, kokusuz, su ve sabunla silinebilen bir boyadır. Su ile yıkanabilmesi için 30 günlük bir sertleşme periyodunun geçmesi gerekir. İkinci kat ilk kattan 12 saat sonra uygulanabilir.

Alkyd : Yağlı boyalardır, mükemmel bir yapışma ve renk devamlılığı özelliğine sahiptirler. Daha ziyade banyo gibi nemli bölgelerde, mutfak ve çamaşır yıkama salonlarında, atelyelerde tercih edilirler. Alkyd li boyalar temizlik için white spirit dediğimiz sentetik tiner gerektirirler. Boyama anında çok iyi havalandırma yapmak gerekir. Katlar arasında bir geceyi geçkin bir zaman kuruma için beklenilmelidir.

Enamel : Bu tür boyalar akrilik temelli suyla incelebilen latex boyalar gibi uygulanan ama yağlı boyaların dayanım özelliklerine yakın özellikler veren boyalardır. Hastane ve bina içlerinde yani yanıcı madde ve tiner kokusu istenmeyen yerlerde tercih edilirler. Bu boyalarda yüzeyler çok iyi hazırlanmalı ve katlar arasında da bir eceyi geçkin bir zaman kuruma için beklenilmelidir.

ADIM ADIM BOYAMA KILAVUZU

Hatırlatmalar

*125 cm lik uzatmalı rulo kullanın. Böylece tavan ve duvarları boyarken ikide bir merdivenleri inip çıkmak mecburiyetinde kalmazsınız.

*Mobilya ve zeminlerinizi korumak için naylon
damlalık örtükleri kullanınız.

 

 

Boya tipini seçin

Primers : İlk defa boyanacak yeni yüzeylerde veya tamir gerektiren duvarlarda ve bölgesel hasarlı yerlerde astar kullanmak gerekir. Böylece son kat boyanın zemine iyice yapışması ve tamir bölgelerinde oluşabilecek donukluk, matlık, parıldama gibi sırıtan yerler in görünmemesi sağlanır.

Özel boyalar : Ahşap zeminler, beton, sıvalı ve metal gibi zeminlerin boyanmasında özel ürünler gerekebilir. Firmamız inşaat, endüstriyel, koruyucu bakım gibi çok çeşitli alanlara hitap eden ürünler üretmektedir.

Nasıl bir boya almalısınız :

Gücünüzün yettiği en iyi boyayı alın. İyi kalite boyalarla daha iyi netice alınır ; daha hızlı uygulama, daha çok yer boyama ve daha uzun zaman dayanma gibi.

Hangi çeşit boya seçilmeli

 

 

Oda / Yüzey

Duvar ve Tavan

Ahşap eşya, dolap, raf

Metal eşya

*Oturma, yemek ve yatak odaları

Yeni ise latex astar
latex son kat

Vernik veya yağlı boya astarı
Latex veya yağlı boya son kat

Yağlı boya astar
Yağlı boya son kat

*Mutfak ve banyo

Yeni ise latex astar
latex , yağlı son kat

Vernik veya yağlı boya astarı
Latex veya yağlı boya son kat

Yağlı boya astar
Yağlı boya son kat

*Bodrum

Beton zemin/duvar
binder, latex astar
veya yağlı boya

Vernik veya yağlı boya astarı
Latex veya yağlı boya son kat

Yağlı boya astar
Yağlı boya son kat

 

ADIM ADIM BOYAMA KILAVUZU

Hatırlatmalar
Özel aletler
*Boyarken standart dışı köşe ve açılarda çeşitli girinti ve çıkıntılı yerler zorluk çıkartabilir. Bu yüzden bazı özel aletler kullanmak gerekebilir.

*Parmak rulolar ve parmaksız eldivenler

*Kabin içleri için değişik yastık ve boya tarakları

*Fırça girmeyen yerler için aerosol boyalar

*Bizim tavan boyasını kullanarak daha az boya sıçratın

*Uzatma sopası kullanarak boyama hızını arttırın.

 

 

Seçme ve Satın alma
İyi kalitede aletler satın alın. Bu sizin işinizi hızlandırır ve iyi kaliteli bir iş çıkarmanızı sağlar. Zaten bütün alacağınız 1-2 kaliteli fırça, iyi bir boyama tepsisi ve 1 veya 2 adet rulodan ibarettir.

Fırçalar : 50-63 mm lik kaliteli bir kestirme fırçası alın. Tabii kıllı fırçalarla yağlı boya, sentetik fırçalarla da hem yağlı boya hem de su bazlılar ile boyama yapılır. Kaliteli fırçalar daha fazla boya tutar, daha az sıçratır, daha az damlatma yapar, daha az fırça izi bırakır. Ayrıca düzgün boyama yaparak sizi daha az yorar.

Rulolar : Çeşitli ebatlarda olup kumaş, boy ve kalite farklılıkları vardır. İyi kalitedeki rulolar boyaya tüy vermez, sıçratma yapmaz, çizikler oluşturmaz.

Ebat

Uygulamalar

5 mm-1/4''

Düzgün duvarlar üzerine yarı mat veya parlakça boyalar

10 mm-3/8''

Mat veya düşük parlaklı duvar boyaları

15 mm-30 mm 1/2''-1.1/4''
 

Kaba ve pürüzlü yüzeyler de bütün boya çeşitleri

Püskürtme : Satın alacağınız dükkanın tavsiyelerine uyun veya bir profesyonele danışın

ADIM ADIM BOYAMA KILAVUZU

Emniyetli çalışın

*Uzun kollu gömlek giyin, boya şapkası, emniyet gözlüğü, toz maskesi ve gereğinde eldiven kullanarak çalışın.

Hatırlatmalar

*Boyanacak tüm yüzeyler temizlenmeli, kuru ve küfsüz olmalı, gres ve gevşemiş eski boya ihtiva etmemelidir. Düzgün ve temiz bir yüzey iyi bir boya kadar önemlidir.
 

 

 

Boya hazırlama

Bu bölümde boyanacak oda ve yüzeylerin boya için nasıl hazırlanacağına dair yardımcı bilgiler verilmektedir.

Odanın hazırlanması

1-Pencere ve kapı donanımlarını, lamba ve abajürleri, elektrik anahtarlarını, ısıtma kanallarını ya sökün ya da üzerlerini kapatın

2-Perdeler, panjurlar, resimler sökülmeli ve basit mobilyalarla birlikte odadan çıkarılmalıdır.

3-Diğer kalan mobilyaları odanın ortasına toplayın. Tüm mobilyaları ve zemini naylon örtülerle örtün.

4-Ahşap siperlik, kapı çerçeveleri v.b malzemeleri maskeleme bandı ile kapatın.

5-Kullanacağınız bütün aletleri odaya getirin.


Yüzeyi hazırlayın

Hiç boyanmamış bir yüzeymi yoksa eski boyalı bir yüzey mi mevcut? Hiç boyanmamış veya hasarlı yüzeyler astar boya veya iki kat son kat boya ister.

Tüm yüzeyler temiz, kuru, yağsız, kabarmış boyalar temizlenmiş ve küflerden arındırılmış olmalıdır. Yüzeyin tamamen temiz ve düzgün olması kaliteli bir boya işi için çok önemlidir.

ADIM ADIM BOYAMA KILAVUZU

Hatırlatmalar

*Geniş alanların zımparasında yastıklı zımpara kullanınız.


*Tamirat yapılmış yamalı bölgelerin üzerine renkli bir astar atın. Böylece boyama sonrası yamalı bölgenin altta sulüet halinde görünme riski ortadan kalkar. Aksi takdirde fazladan bir kat boya atmanız gerekir.

 

 

 

Yüzeyi hazırlayın

1-Duvar kağıtlarını sökün. Genelde duvar kağıdını boyamayınız. Kağıtların mürekkepleri akabilir veya kağıt kabarıp kalkabilir. Bir kimyevi sökücü veya buharla kaldırabilirsiniz.

2-Yüzeyi kirleri ve TSP(tri sodyum fosfat) kalıntılarını yıkayarak temizleyiniz. Arta kalan filmi tamamen uzaklaştırmak için iyice durulayınız. Eğer küf oluşumu varsa 1 kısım çamaşır suyuna 3 kısım su katarak duvarları bu karışımla yıkayınız. Küflerin ölmesi için 20 dakika kadar bekleyip fırça ile bol su ile yıkayın. Eldiven kullanın ve pencere ve kapıları açık bırakarak ortamın iyice havalandığından emin olarak çalışın.

3-Kabarmış veya gevşemiş boyaları bir tel fırça ile temizleyin veya bir spatula ile kazıyın.

4-Bütün delik ve çatlak yerleri bir spatulayla duvar macunu ile doldurun.

5-Ahşap delik ve pürüzlerini de bir ağaç dolgusu ile doldurunuz.

6-Tüm yamalı yerleri zımparalayıp düzgünleştirin.

7-parlak boyalı yerleri 80 no zımpara ile, mat veya az parlak yerleri hafifçe zımparalayınız.

8-Eğer eski koyu renk üzerine yeni pastel bir renk atacaksanız, zemin rengi alttan görünmesin diye son kat rengine yakın bir astar tatbik etmelisiniz.

ADIM ADIM BOYAMA KILAVUZU

Hatırlatmalar
*Başlamadan evvel çalışma alanının iyi havalandığından emin olun. Kapı ve pencereleri açın, kapalı alanda tinerli boya kullanıyorsanız bir fan ile havalandırma yapınız. Açık alevleri söndürünüz ve ışıkları kapatınız.

*Ürün etiketlerini okuyunuz. Bazı ürünler zehirli veya yanıcı olabilirler. Emniyet talimatlarına uygun çalışılmalıdır.

 

 

Boyama işlemi
Profesyonel bir boya işinde boya akıntı yapmadan
damlama ve sıçrama olmadan güzel bir şekilde yayılmalıdır.

1- Uygulama talimatlarını okuyunuz.
2- Başlamadan önce ve daha sonra da zaman zaman boyayı iyice karıştırınız.

3- Boyayı bir rulo tavasına 1/3 doluluğunda dökün Fırça işi için küçük bir kova kullanın.

4- Önce tavanlar, sonra duvarlar ve en sonda da kapı ve pencereler boyanmalıdır.

 

Fırça Kullanım Tekniği

Fırça kovanızın yarısına kadar karışmış boyanızı dökün. Fırçayı 1/3 ü ne kadar boyaya daldırıp karşı kenara tıklatarak fazla boyayı kovaya damlatınız. Bu işi fırçayı kovanın kenarına sıyırarak yapmayın. Tavanın üst köşesinden duvar tarafında sağa, sola ve aşağı düz bir hat halinde kestirme hatlarınızı
düzgün bir şekilde fırçalayarak oluşturun.


Tavanlar - Tavanla duvarın buluştuğu köşelerde 5 cm lik fırça ile kestirme hatlarınızı yukardaki gibi oluşturun. Sonra 100 cm*100 cm=1 m2 lik bir alanı boyaya boyaya devam edin. Giriş kapısına yakın üst köşeden başlayarak içeri doğru boyayın.

 

ADIM ADIM BOYAMA KILAVUZU

Hatırlatmalar

*Fırçalarınızı bir fırça tarağı ile kıl yönünde tarayarak boya kalıntılarını temiz- leyiniz. Fırçaları orijinal kutusunda yağlı ambalaj kağıdına veya naylon örtülere sarılı olarak muhafaza ediniz.

Boyalı aletlerin temizliği

*Uygun bir şekilde temiz- lenerek saklanmış aletler yıllarca kullanılabilir.

Latex: Fırça ve rulolarınızı bir tabla içinde ılık su ve sabunla temizleyiniz.

Alkid: Fırça ve rulolarınızı Uygun bir tinerle temizleyiniz. Sonra da ılık sabunlu suyla yıkayınız.

*Yağlı boya kullanıyorsanız işiniz bitince kalan boya üzerine kabuk oluşmasın diye ince bir tabaka oluşturacak kadar tiner ilave ediniz ve bir daha kutuyu oynatmayınız.

 

 

Rulo Tekniği

Boya tepsisinde ileri geri yaparak ruloya boyayı emdirin ve sonra aşağı yukarı çevirerek fazla boyayı geri akıtın. Duvarda rulo ile yaklaşık 1 m boyunda büyük bir W harfi uluşacak şekilde boyayı sürün. Daha sonra da aşağı yukarı hareketlerle boyayı düzgün bir şekilde yayın. En son olarak da rulonuzu son defa sadece tek yönde çekerek o bölgeyi bitirin.

Duvarlar- Her seferinde sadece bir duvar boyayınız. Önce köşe yerleri ve bölgenizin sınırlarını 50-75 mm lik düzeltme rulosu ile kestirme şeklinde boyayın. Boyamalar birbirine paralel ve ileri geri şeklinde yapılmalıdır. Fırça ile çalışacaksanız 7,5-10 cm lik fırçalar ile 60 cm*60 cm lik alanları boyayarak ilerleyiniz. Duvarları fırça ile boyamak hem daha zor hem de daha zaman alıcıdır.

Süpürgelikler- Süpürgelik gibi dar ve uzun özel yerlerde 50-63 mm lik fırçalar en uygunudur.

Kapılar- Önce kenarlarını 50-75 mm lik fırçalarla boyayın. Kalan kısımları rulo ile yukarıdan aşağı doğru boyayabilirsiniz. Panel kapılarda ise önce kenar ve pervazlar, sonra da düz kısımlar boyanır.

Pencereler- Önce dış alt çerçeveler, sonra iç yan ve üstleri, sonra alt çerçeve ve sürgüleri 50-63 mm lik açılı fırçalarla boyayın. Bunlar kuruyunca pencere kanatlarını boyayın. Kuruma anında arada sırada pencereleri ileri geri açıp kapatıp oynatın.

ADIM ADIM BOYAMA KILAVUZU

Hatırlatmalar

*Boya ve white spirit i kutularını kapakları iyice kapalı bir şekilde emniyetli bir yerde saklayınız.

*Boya kaplarını ağızları iyice kapalı, serin, kuru kilitli bir yerde saklayınız.
*Boyaları donmadan koruyunuz.
*Çoculardan uzak tutunuz.
*Boyaları radyatör ve diğer yanıcı yerlerden uzak tutunuz.
*Kullanılmış boyaları mümkünse daha küçük kutularda saklayın, böylece boya daha az hava aldığından daha az kuruyacaktır.

 

 

Son temizlik işleri

Uygun bir şekilde temizlenerek saklanmış aletler yıllarca kullanılabilir.
1- Boya aletlerinin temizliği

Latex: Fırça ve rulolarınızı bir tabla içinde ılık su ve sabunla temizleyiniz.

Alkid: Fırça ve rulolarınızı Uygun bir tinerle temizleyiniz. Sonra da ılık sabunlu suyla yıkayınız.

2- Eğer gereğinden fazla boya alırsanız daha sonra onlardan kurtulmak da bir problem olabilir. Bir arkadaşınıza verebilirsiniz. Eğer az bir miktar boya artmışsa onu eski hurda gazete veya karton parçalarına emdirip, kurutup atabilirsiniz.
Daha sonra lazım olunca kullanmak üzere boyanın ismini ve numarasını kaydedin. Her odanın boyasının etiketini ayrı ayrı yazın.
Pencerelerdeki boya lekelerini bir jiletle temizleyin.
Elektrik düğmelerini değiştirin ve yeni ortamınızın keyfini çıkarın.

 

Dış cephe boya uygulamalarında dikkat edilmesi gereken unsurlar nelerdir?

BİNA DIŞI BOYA UYGULAMASI

 

Gerekli malzeme listesi

Hazırlıklar

Delik ve çatlak tamiri için macun ve dolgu ıskarpelası
Düzeltme için zımpara ve takoz zımparalar
Rulo uzatma çubuğu, saplı duvar zımparası
Maskeleme bandı
Parça temizlik bezi
TSP Temizleyici, küf antiseptiği, plastik kova
Süngerler, boya şapkalrı, atılabilir boya elbiseleri, eldiven

Hatırlatmalar

Renginizden emin değilseniz küçük bir kutu satın alıp duvarınıza sürün ve nasıl durduğuna bakın.

Planlama ve Satın alma

Evinizin dekorasyonunu değiştirmenin en hızlı ve en ekonomik yolu boyama ile yapılır. Diğer dekorasyon tarzlarından daha çabuk bir şekilde kendi heyecanınızı, stil ve kişiliğinizi odanıza yansıtabilirsiniz. Yaşam ortamınızın güzelleştirilmesi dışında duvarların iyi bir şekilde korunması ve kolay temizlenmesi de sağlanmış olur.
Bu rehber size projenizi planlama, doğru malzeme seçimi, çabuk ve etkin bir boyama için yardımcı olacaktır.

Tüm yüzeyleri inceleyin

Yüzeylerde görünür problemleri tespit edin:
Bunlar; gevşemiş yada kopmuş parçalar, parçalanmış boya yüzeyleri, tebeşirlenmiş, küflenmiş alanlar, soyulmuş ve kavlamış boyalar v.b. olabilir.

Renk ve Boyaları Seçmek

İyi planlanmış bir renk çok hoş duracak ve evinizin cazibesini arttıracaktır. Boyayı hoş yerleri öne çıkararak ve çirkin yerleride gizleyecek şekilde düzenleyebilirsiniz.

Biraz zaman ayırarak başkaları nasıl boyamış, bir parça incelerseniz, bu size, kendi evinizi boyamada değişik fikirler yaratmanıza yardımcı olacaktır.

ADIM ADIM BOYAMA KILAVUZU
Gerekli malzeme listesi

Uygulama
*Parça temizlik bezi
*Uygun rulo ve boya tepsileri
*Rulo uzatma çubuğu, saplı duvar zımparası
*50 mm boya fırçası
*Tabii kıllı fırçalar yağlı boyalarla, sentetikler ise su ve reçine bazlı boyalarla kullanılır. Rulo ile ulaşamadığınız yerler için en uygun fırça ebadı 50 mm lik olandır.
*Kova kancası-merdiven de çalışırken elleriniz serbest olmalıdır.

Hatırlatmalar
Emniyetli çalışın. Merdiveniniz her yere yetişiyor mu? Yoksa iskele mi gerekiyor?
Gerekli boya miktarının hesaplanması

Duvarın genişliği ile yüksekliğini çarparak her duvar için gerekli alanı ve sonrada toplam alanı hesaplayın.

Örnek :
Evin dış cephe ile boyanacak ön tarafı 15,24 m*3,65 yani 55,74 m2 eder. 1 lt boya 6,3 m2 örter.

Formula :
Toplam yüzey alanı/1 LT ile boyanan alan=55,74/6,3 =8,85 Lt yaklaşık 9 lt gerekir.

Bu yaklaşık bir orandır. 1 litre boya ile

Sıva : 4 m2
Tahta pervazlar : 5 m2
Yeni ağaç : 6,3 m2
Düzgün dış cephe boyası : 8,8 m2

Tek kat olarak boyanır.

Eğer benzer bir renk üzerine iyi kalite bir boya tatbik edilecekse tek kat boya yeter.

Yok eğer eski renk ile yeni boya rengi arasında çok fazla fark varsa veya boya çok eskimiş ve hasarlı zemin boyanıyorsa 2 kat boya ister.
ADIM ADIM BOYAMA KILAVUZU
Gerekli Malzeme Listesi

Temizlik
*Yağlı boyalı aletleri tiner ile temizleyin.
*Çöp torbaları
*Gelecekteki rötuşlar için boya kutu numaralarını işaretlemek için kalem ve maskeleme bandı
Boya veya Renklendiriciyi Seçme ve Satın alma

Parlaklığı seçin

Parlaklık boyanın kuruduğunda parıldama derecesini gösterir ve mat-çok parlak arası değişir.

Dış cephe boyalarında düşük parlaklık ve mat arası boyalar çok popülerdir. Parlak boyalar ise kapılar, döşemeler, çitler ve daha ziyade trafik ve aşınmanın fazlaca olduğu yerlerde kullanılır. Parlak boyalar sağlam ve dayanıklı olup ışığı fazlaca yansıtan biraz frapan görünüşlü boyalardır.
PARLAKLIK SEÇME REHBERİ
Parlaklık boyanın kuruduğunda parıldama derecesini gösterir ve mat - çok parlak arası değişir.
Uygulama Mat Az Parlak Orta ve Yüksek Parlak
Ahşap kaplamalar,
çatı saçakları
Mükemmel Mükemmel Orta
Tuğla, taş Mükemmel Mükemmel İyi
Çitler Çok iyi   İyi
Alüminyum, vinil
çelik kaplama, panjur
Çok iyi Mükemmel İyi
Alüminyum
kaplama oluklar
İyi Çok iyi Mükemmel
Eski boyalı metal İyi Mükemmel Mükemmel
Çoğu yüzey latex veya alkit bazlı boyalarla boyalıdır.
Eğitimli personelimiz projeniz için doğru seçimi
yapmanızda size yardımcı olacaktır.
ADIM ADIM BOYAMA KILAVUZU
Hatırlatmalar


*Astarlar son kat boyanın yüzeye daha iyi yapışmasını sağlar ve zeminden gelebilecek sızıntılara karşı direncin artmasını sağlar. Sadece boyasız zeminlere ve yamalı yerlere atılır.

*Dış cephe boyalarında düşük parlaklı ve mat arası boyalar çok popülerdir. Parlak boyalar ise kapılar, döşemeler, çitler ve daha ziyade trafiğik ve aşınmanın fazlaca olduğu yerlerde kullanılır. Parlak boyalar sağlam ve dayanıklı olup ışığı fazlaca yansıtan biraz frapan görünüşlü boyalardır.

Boya Tipini Seçme

Boyalar belli yüzey ve amaçlara göre tasarlanmışlardır. Burada seçeneklerinizin performans özelliklerinin kısaca bir özeti verilmiştir.

Latex : Su bazlı, uygulaması ve temizlemesi kolay, düşük kokulu, hızlı kuruyan, dayanıklı, hafifçe nemli yüzeylere tatbik edilebilen, soyulmaya, kabarmaya, tebeşirlenmeye dirençli esnek bir boya çeşitidir. 2, kat boya ilk kattan 2-4 saat sonra uygulanabilir. Çeşitli parlaklık derecelerinde, mükemmel renk devamlılığı olan ve UV dayanımlı temini mümkündür. Dış yüzeyler, çitler, sıvalı duvarlar için idealdir.

Alkid : Yağ bazlı, mükemmel yapışan, güzel yayılan, sert ve dayanıklı boya tipleridir. Alkitli boyalar eski boyalar ve tebeşirlenmiş yüzeyler üzerine daha iyi tutunurlar. Temizlenmeleri için white spirit denen sentetik tiner gereir. Katlar arası kuruma için bir gece kadar bir zaman beklemek gerekir. Farklı parlaklıkta değişik renklerde temini mümkündür. Kapı, pencere, çitler ve ahşap malzeme ve kaplamalar için idealdir.

Enamel : Yağ veya su bazlı, sağlam, sert, parlak, düzgün ve çarpma dirençli boyalardır. Metal yüzeyler, borular v.b gibi çok geniş uygulama alanları vardır.

Ahşap koruyucular : Ağacın desenlerini örtmeyen şeffaf renklendirici verniklerdir. Ahşap masif veya kaplama malzemeler içindir.

ADIM ADIM BOYAMA KILAVUZU
Hatırlatmalar

Yüzlerce renk alternatifi
sunuyoruz. Renk kartelalarımızdan ve daha fazlasını da yelpaze katalog renklerimizden zevkinize uyan renkleri seçerek dekoratif bütünlüğü harmanlayın.
Seçme ve Satın alma  

İyi kalitede aletler satın alın. Bu sizin işinizi hızlandırır ve iyi kaliteli bir iş çıkarmanızı sağlar. Zaten bütün alacağınız 1-2 kaliteli fırça, iyi bir boyama tepsisi ve 1 veya 2 adet rulodan ibarettir.

Fırçalar : 50-63 mm lik kaliteli bir kestirme fırçası alın. Tabii kıllı fırçalarla yağlı boya, sentetik fırçalarla da hem yağlı boya hem de su bazlılar ile boyama yapılır. Kaliteli fırçalar daha fazla boya tutar, daha az sıçratır, daha az damlatma yapar, daha az fırça izi bırakır. Ayrıca düzgün boyama yaparak sizi daha az yorar.

Rulolar : Çeşitli ebatlarda olup kumaş, boy ve kalite farklılıkları vardır. İyi kalitedeki rulolar boyaya tüy vermez, sıçratma yapmaz, çizikler oluşturmaz.
ADIM ADIM BOYAMA KILAVUZU
Hatırlatmalar

Boya alırken şunları düşünün :

*Alabileceğiniz en iyi kalite boyayı satın alın.
*İyi kaliteli ürünler kolay uygulanır, renkler solmaz, daha fazla alanı boyar, daha uzun ömürlüdürler.
*İhtiyacınız kadarını satın alın, fazlasını saklamak veya atmak problemlidir.

Ahşap Renklendiriciler

Örtücü renklendiriciler

Ahşabın doğal dokusuna nüfuz ederek örterler ama tabi deseninin gözükmesini engellemezler. Yeni veya eskiden renklendirilmiş ahşap yüzeylerde kullanılabilir. Alkit bazlı veya %100 akrilik latex olabilir.

Yarı şeffaf renklendiriciler

Ahşabın doğal dokusuna nüfuz ederek yerleşirler ama tabi deseninin gözükmesini engellemezler. Yeni veya eskiden yarı şeffaf renklendirilmiş ahşap yüzeylerde kullanılabilir.

Özel Boyalar

Güverteler, iş makinaları, forklift yolları, çelik yüzeyler gibi özel maksatlı birçok değişik boya çeşitini gerek inşaat sanayii ve gerekse endüstriyel alanlar için üretmekteyiz.

Astar boya seçimi

Astar boyalar hem yüzeyi düzgünleştirmek ve hem de son kat boyanın zemine iyice yapışmasını sağlarlar. Boya üzerine uygulanmazlar, çıplak veya tamir edilmiş zemine tatbik edilirler.

Seçimde iki şeye dikkat edilir. Birincisi astarın yüzeye yapışıp yapışmayacağı, ikincisi ise üzerine uygulanacak son kat boya ile uyuşup uyuşmayacağıdır. Bunun için etiketindeki önerilere uyulmalıdır.

Ebat Uygulamalar
5 mm - 1/4'' Düzgün duvarlar üzerine
yarı mat veya parlakça boyalar
10 mm - 3/8'' Mat veya düşük parlaklı
duvar boyaları
15 mm - 30 mm
1/2'' - 1.1/4''
Kaba ve pürüzlü yüzeylerde
bütün boya çeşitleri
ADIM ADIM BOYAMA KILAVUZU
Hatırlatmalar

125 cm lik uzatmalı rulo kullanın. Böylece tavan ve duvarları boyarken ikide bir merdivenleri inip çıkmak mecburiyetinde kalmazsınız.

Pencere camlarında özel ışık geçiren maskeleme bantları, çerçevelerde yine maskeleme bantları kullanılabilir. Alelade bantlar kullanılırsa iş bitiminde sökerken sık sık kopmalar ve geride yapışkan kalıntıları bırakmaları gibi problemler çıkar. Bu bantlar biraz pahalı gibi görünsede kolaylık, zaman, temizlik gibi faktörler göz önüne alınınca aradaki farkların pek önemli olmadığı anlaşılacaktır. Bu özel bantların rengi çoğunlukla mavidir.
Seçme ve Satın alma

Püskürtme uygulaması

İPistoleler kiralanabilir veya satın alınabilir. Bu metot kullanılmadan evvel profesyonel tavsiye almakta fayda vardır.

Özel Aletler

Alışılmadık açılardaki yerleri ve bazı konturlu bölümleri boyamak zor olabilir. Bu durumda işi kolaylaştıran parmak rulolar, parmaksız eldivenler, konturlu zemin kapatıcı şekiller, boya yastıkları, uzun saplı rulolar ve ulaşılması güç yerler için uzun
fırçalar vardır. Yüzey Hazırlığı ve Uygulama

Boyayı Hazırlama

1- Malzeme ve aletleri toplayın

2- Pencere ve kapı donanımlarını örtün veya maskeleme bantları ile kaplayın. Adi maskeleme bantları dışarıda 24 saatten fazla bırakılırsa tekrar sökme işi son derece zor olur. Az yapışan maskeleme bantları kullanın.

3- Çiçeklerinizi ve yürüyüş yollarını örtünüz.

4- Emniyetli çalışın. Uzun kollu gömlek giyin, boyacı şapkası kullanın, gerektiğinde emniyet gözlüğü, toz maskesi ve eldiven kullanınız. Merdiven kullandığınız zaman basamakların sağlamlığını kontrol ediniz.
ADIM ADIM BOYAMA KILAVUZU
Hatırlatmalar

Hava sıcaklığı 10'C nin üzerinde olduğu zaman iyi neticeler alınır. Direk güneş ışığı alan yerlere ve ısınmış yüzeylere boya sürmeyiniz.

Yağmur bekleniyorsa en az 2 saat evvel boyamayı durdurun.

Boyayı aşırı yaymayınız. Eğer 1 litre boyayı 10 m2 den geniş bir alana sürerseniz boya filmi çok ince olur ve iyi bir örtme yapmaz ve ayrıca yıkanabilirliği de iyi olmaz.
Boya Uygulaması

Başlamadan Önce

Önce emniyet. Risksiz bir çalışma ortamı sağlamak için birkaç dakikanızı ayırın. Ürün etiketlerindeki uygulama ve emniyet talimatlarını okuyun.

Boya

Profesyonel bir boya işinde boya akınıtı yapmadan damlama ve sıçrama olmadan güzel bir şekilde yayılmalıdır. Üç temel nokta vardır. Boya ilk olarak uygulanır, sonra yayılır, sonra da düzgünleştirilir.

1- Kullanmadan önce ve arada sırada da uygulama anında boyayı iyice karıştırın. Dibe çökmüş katı kısımlarını bir sopa ile kazıyarak tekrar tekrar iyice karıştırınız.

Harici boyalarda en iyisi fırça işidir. Çünki fırça ile zemine daha iyi yapışma sağlanır. Rulo veya boya keçeleri de kullanılabilir.

2- Aşağıdaki sıraya uygun olarak boyayın.
a-Saçaklar
b-Duvarlar
c-Kapılar
d- Pencereler
Genel kaide yukarıdan aşağı doğru çalışılır.
ADIM ADIM BOYAMA KILAVUZU
Hatırlatmalar

Uzatma sopası kullanmak boyama hızını arttırır.

Bir mola vermek ister misiniz? Dalgalı boyamalar olmuş olabilir, bakın ve düzeltin.

Boya fırçasının 1/3 ünü boyanın içine sokun, fazla boyanın düşmesi için fırçayı kutunun kenarına hafifçe vurun, fırçayı kutunun yanına sürterek sıyırma işlemi yapmayın.
Fırça Kullanım Tekniği

Fırça kovasının yarısına kadar (karıştırılmış) boyanızı dökün. Fırçayı 1/3 ü ne kadar boyaya daldırıp karşı kenara tıklatarak fazla boyayı kovaya damlatınız. Bu işi fırçayı kovanın kenarına sıyırarak yapmayın. Köşe kısımları fırçanın yan kenarlarını duvara basılı tutarak çekerek kestirin. Düzgün bir hat boyunca fırçayı çektirin.

Çatı Muhafaza Saçakları

50 mm lik fırçalarla köşeden başlayarak saçak genişliği boyunca 1-1,5 m lik kısımlar halinde boyanır. Bu arada boya bir taraftan da kuruyacağından boyada dalgalı görünüm oluşmaması için 2. bölümün boyasını,1. bölgenin hemen bittiği yerden değilde biraz içerden, önceki boyaya bindirerek başlanmalıdır.

Rulo Tekniği

Boya tepsisinde ileri geri yaparak ruloya boyayı emdirin ve sonra aşağı yukarı çevirerek fazla boyayı geri akıtın. Duvarda rulo ile yaklaşık 1 m boyunda büyük bir W harfi uluşacak şekilde boyayı sürün. Daha sonra da aşağı yukarı hareketlerle boyayı düzgün bir şekilde yayın. En son olarak da rulonuzu son defa sadece tek yönde aşağı doğru çekerek o bölgeyi bitirin.

Duvarlar

Her seferinde sadece bir duvar boyayınız. Önce köşe yerleri ve bölgenizin sınırlarını 50-75 mm lik parmak rulo ile kestirme şeklinde boyayın. Boyamalar birbirine paralel ve ileri geri şeklinde yapılmalıdır. Fırça ile çalışacaksanız 7,5 cm lik fırçalar ile 150 cmx150 cm lik alanları 2,5 m² gibi, boyayarak ilerleyiniz.
ADIM ADIM BOYAMA KILAVUZU
Hatırlatmalar
Yemek molası veya gece saatlerinde fırça veya rulo plastik bir filmle sarılıp bırakılırsa tekrar tekrar yıkamaya gerek kalmaz.

Fırçalarınızı bir fırça tarağı ile kıl yönünde tarayarak boya kalıntılarını temizleyiniz. Fırçaları orijinal kutusunda yağlı ambalaj kağıdına veya naylon örtülere sarılı olarak muhafaza ediniz.

Pencerelere sıçramış boyaları bir jilet bıçağı ile kazıyınız.

Yağlı boya kullanıyorsanız işiniz bitince kalan boya üzerine kabuk oluşmasın diye ince bir tabaka oluşturacak kadar tiner ilave ediniz ve bir daha kutuyu oynatmayınız.
Boya Uygulaması

Çerçeveler- 50-63 mm açılı fırça kullanın Kapılar- Önce kenarlarını 50-75 mm lik fırçalarla boyayın. Kalan kısımları rulo ile yukarıdan aşağı doğru boyayabilirsiniz. Panel kapılarda ise önce kenar ve pervazlar, sonra da düz kısımlar boyanır. Kapı sadece yukardan aşağıya doğru boyanırsa düzgün bir boyama sağlanır.

Pencereler- Önce dış alt çerçeveler, sonra iç yan ve üstleri, sonra alt çerçeve ve sürgüleri 50-63 mm lik açılı fırçalarla boyayın. Bunlar kuruyunca pencere kanatlarını boyayın. Kuruma anında arada sırada pencereleri ileri geri açıp kapatıp oynatın.

Son temizlik işleri

1-Aletlerin temizliği Uygun bir şekilde temizlenerek saklanmış aletler yıllarca kullanılabilir.

Latex: Fırça ve rulolarınızı bir tabla içinde ılık su ve sabunla temizleyiniz.

Alkid: Fırça ve rulolarınızı Uygun bir tinerle temizleyiniz. Sonra da ılık sabunlu suyla yıkayınız.
ADIM ADIM BOYAMA KILAVUZU
Hatırlatmalar

Çok az bir boya artmışsa onu çöpe atmak yerine malzemenin üzerine ince bir kat atarak bitiriniz veya hurda karton, gazete gibi parçalara emdirin, sıvı halde boya atmayın.
Rulo Tekniği

Son temizlik işleri

2- Boya ve temizleyicileri emniyetli şekilde saklamak Boya kutu kapakları sıkıca kapalı olmalı. Serin ve kuru bir yerde saklayın. Kapalı kilitli bir yerde saklamak en iyisidir. Isı ve yanıcı kaynaklardan uzak tutunuz. Artık boyaları daha küçük boya kaplarına aktararak saklamak daha az kuruyacak demektir. Çocuklardan uzak tutunuz.

Boyanın atılması

Eğer gereğinden fazla boya alırsanız daha sonra onlardan kurtulmak da bir problem olabilir. Bir arkadaşınıza verebilirsiniz. Yahut da atık toplayan çevre şirketlerine vermelisiniz.

3- Daha sonra lazım olunca kullanmak üzere boyanın ismini ve numarasını kaydedin. Her odanın boyasının etiketini ayrı ayrı kaydedin.

 

Bize Soru Sorun

Bizimle iletişime geçmek ve soru sormak için iletişim butonuna tıklayınız.

İLETİŞİM

TEKLİF FORMU